Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva o činnosti Vzdělávací komise KVL ČR

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Zpráva o činnosti Vzdělávací komise KVL ČR


…Lubomír Hošek, předseda VK KVL ČR
 

VK pracovala v období 2010 až 2011 ve složení Bicek, Hlavová, Hošek, Jehlička, Nečasová, Novozámská, Vaňousová. Celkem jsme absolvovali tři pracovní schůzky. Práce komise zahrnovala následující oblasti:

1) Organizace komorových seminářů,

Sumář akcí za rok 2010

a) 27. 2. 2010 – Exotičtí ptáci, 221 účastníků
b) 12. 3. 2010 – Choroby jater ve spolupráci s fy Werft
c) 5. 6. 2010 – Výživa, 65 účastníků
d) 30. 10. 2010 – Endokrinologie, 150 účastníků
e) podzimní semináře, 147 účastníků
f) 27. 11. 2010 – Koně, 80 účastníků
g) 11. 12. 2010 – Exotičtí ptáci II., 57 účastníků

Sumář akcí za rok 2011

a) 15. 1. 2011 – Drobní savci v klinické praxi, 212 účastníků
b) 26. 3. 2011 – Interní medicína u koček

Vedle běžných seminářů (2x s účastí zahraničních přednášejících) proběhl podzimní cyklus seminářů s tématy kolem aktuálního dění v Komoře. Celkový ohlas a účast naznačily, že podobná setkání jsou čas od času velmi vhodná a žádaná.

2) V oblasti formální evidence profesního růstu současné představenstvo a část VK zastává názor nulitní diferenciace úrovně vzdělání veterinárních lékařů. Současná VK nevypracovala žádný návrh na evidenci účasti na kontinuálním vzdělávání.

3) Celkové hospodaření VK skončilo s mírným přebytkem – viz zpráva ekonomické komise – čerpání rozpočtu KVL ČR.

 
Na Brně 11. 4. 2010
Lubomír Hošek,
předseda VK KVL ČR