Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění věcného záměru zákona č. 381/91 sb. o KVL ČR

GEOGRAFIE

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)))

Do návrhu věcného záměru zákona č. 381/91 Sb. o KVL ČR se doplňuje záměr formulovat ustanovení, které by zakazovalo veterinárnímu pracovišti použít ve svém názvu název města, obce, městské části, čtvrti, náměstí a ulice, ve kterém sídlí či v jejíchž blízkostí sídlí.

Odůvodnění: Použití geografického označení v názvu veterinárního pracoviště navozuje v chovatelské veřejnosti dojem, že na daném místě se nachází pouze jedno dané veterinární pracoviště, anebo že jde o pracoviště s výlučným postavením mezi ostatními (např. Pražská klinika). Tímto dochází k znevýhodňování ostatních soutěžitelů v konkrétním místě.