Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění Volebního řádu do orgánů komory

(((navrhuje: MVDr. Katka Sviták Novozámská )))

V § 6 v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

f) souhlas kandidáta s absolvováním psychotestů odhalujících poruchy osobnosti v případě zvolení do orgánů KVL

Odůvodnění: Práce v orgánech Komory je práce týmová a mohla by být efektivnější, kdyby si zvolení kandidáti s pomocí psychologa ujasnili, jak spolupracovat např. s jedinci s hraniční poruchou.