Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu Finančního řádu

(((navrhuje: MVDr. Anna Šimaliaková)))

Finanční řád se v ČÁSTI VII, Fondy, § 16, v bodě 7, mění následovně:

Stávající znění:

(7) Příspěvky ze sociálního fondu budou členům Komory nebo jejich rodinným příslušníkům poskytovány na základě písemné žádosti doporučené a potvrzené OS. O oprávněnosti žádosti a výši příspěvku rozhodne představenstvo na základě doporučení ekonomické komise.

Navrhovaná změna (červeně):

(7) Příspěvky ze sociálního fondu budou členům Komory nebo jejich rodinným příslušníkům poskytovány na základě písemné žádosti doručené kterýmkoli členem KVL, nebo rodinnými příslušníky člena KVL, a pokud s tím dotčení souhlasí. O oprávněnosti žádosti a výši příspěvku rozhodne představenstvo na základě doporučení ekonomické komise.

Odůvodnění: Důvodem změny je, aby kterýkoli člen KVL, pokud bude vědět o kolegovi v hmotné nouzi, či těžké životní situaci, mohl požádat o finanční příspěvek pro tohoto kolegu. Kolegové, kteří jsou v těžké situaci, zaprvé nejsou schopni o něco vůbec žádat, a za druhé se mnohdy stydí sami o pomoc požádat. Mnohá OS žel nepracují, proto nelze žádost podmiňovat potvrzením OS.