Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh změny Profesního řádu

GEOGRAFIE

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR a MVDr. Martina Halbichová Vítová)))

V § 7 odst. 2 se zrušuje písm. g), které zní: V názvu pracoviště nesmí být použito geografického označení (např. Pražská klinika).

Odůvodnění: Předmětné ustanovení je velmi problematicky vymahatelné, protože není jasné, zda se geografické označení vztahuje pouze na sídla či části sídel (Pražská klinika, Klinika na Chodově, apod.), či zdali jde i o obecné zeměpisné označení (Klinika za koloniálem, Klinika u kapličky, apod.). V rámci případného vymáhání tohoto ustanovení jsou pak znevýhodněny fyzické osoby, protože právnické osoby, které mají geografické označení pracoviště zapsáno přímo v obchodním rejstříku, jsou komorovými disciplinárními orgány v tomto směru nepostižitelné.