Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z jarních seminářů

Z jarních seminářů

Vzdělávací komise sděluje názor účastníků odborných seminářů a navrhuje další cestu.

Tabulka hodnocení:

Celkem 160 odevzdaných dotazníků, 78 (48 %) nemělo vyplněnou slovní část.

Odpovědi na otázky:

1. Jaký je současný přínos KVL pro blaho veterinárního stavu
žádný
7
(4,4%)
legislativa, veterinární zákony
28
(17%)
stavovské zájmy
17
(10,6%)
Informační servis
8
(5%)
Odbornost – sledování, pomoc
2
(1,25%)
Pomoc ve vzdělávání
2
(1,25 %)
Právní pomoc
2
(1,25%)

 

2. Co by měla KVL v budoucnu zajišťovat
Řešit stavovské problémy
26
(16,3%)
Legislativa, veterinární zákony
17
(10,6%)
Odborné, systematické kont. vzdělávání
15
(9,4%)
Pořádání odborných seminářů
6
(3,8%)
Informační servis
4
(1,25%)
Propagace stavu
4
(1,25%)
Regulovat vydávání osvědčení
3
(1,9%)
Právní pomoc, tvorba ceníku
2
(1,25%)

 

3. Jak mohu ovlivňovat dění v KVL
těžko, nijak
16
(10%)
přes OS KVL
10
(6,25%)
ve volbách
4
(2,5%)
jednáním, přes časopis, interpelace
4
(2,5%)

Zpracoval MVDr. Lubomír Hošek
předseda vzdělávací komise KVL ČR