Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z pódiové diskuse: Ohrožují odmítači očkování protinákazová opatření v Německu?

  Z ČINNOSTI KOMORY

Při výstavě ZELENÝ TÝDEN 21. 1. 2010 v Berlíně (přibližně obdoba Země živitelky z našich Českých Budějovic) proběhla zajímavá pódiová diskuse k politice očkování proti bluetongue v Německu.

V Německu si, na rozdíl od nás, totiž každá ze spolkových zemí zodpovídá za protinákazová opatření sama. Ovšem na rok 2010 spolkové ministerstvo patrně vyhlásí vakcinační kampaň proti katarální horečce ovcí jen na základě dobrovolnosti chovatelů. Mediální obraz této nákazy je v současnosti totiž podáván tak, že nemoc ustupuje, tedy není tak závažná, a více se v médiích probírají vedlejší účinky po vakcinacích.

Při této diskusi vyplynulo, že před dvěma roky byla situace ohledně katarální horečky ovcí katastrofální – 23 000 případů!

V roce 2008 po proběhlém očkování bylo zaznamenáno už jen 3000 případů a v roce 2009 již sedm případů. Přítomní veterinární představitelé zdůrazňují účinnost a bezpečnost použitých vakcín. Byly přitom sice zaznamenány postvakcinační komplikace – ovšem jen v 0,03 %. Tedy vakcinaci proti bluetongue němečtí kolegové zcela jasně hodnotí jako úspěšnou, kdy klady a přínos, s minimem postvakcinačních komplikací, převažují nad nedostatky. Po konzultacích s praktickými veterinárními lékaři v praxi hospodářských zvířat se lze domnívat, že při dobrovolnosti, bude proočkováno jen asi 20 až 25 % vnímavých zvířat, přičemž optimálně by to mělo být aspoň 65 % dobrovolně přihlášených chovatelů.

Zde se kolegové shodují, že je potřeba zodpovědět několik dalších otázek.

EU přijalo už dříve jako hlavní strategii boje proti nákazám metodu STAMPING OUT. To ovšem patrně nelze použít v případě virové nákazy, kde virus se šíří prostřednictví hmyzího vektoru, jako v případě bluetongue. A ani při vybití zvířat v ohnisku nákazy nebude zničen virus ve vektoru. Je tedy tato nákaza eradikovatelná?

Německý svaz chovatelů se zavazuje podporovat své členy, aby se přihlásili k tomuto očkování a aby žádali stát o příslušnou finanční podporu. Návrhem veterinářů spolu s chovateli je apelovat na ministryni zemědělství – aspoň ještě jeden rok očkovat celoplošně a vyhodnotit nákazovou situaci až koncem roku 2010. Mohlo by se jinak stát, že se katarální horečka ovcí opět v Německu rozšíří a dosavadní náklady na předchozí vakcinace budou vyhozené peníze… Nutno rovněž prosadit monitoring podobných virů u divoce žijících zvířat. Přitom nezapomenout informovat veřejnost o případných následcích na ekonomiku hospodářství i utrpení zvířat při výskytu a rozšíření tohoto nebezpečného virového onemocnění.

V diskusi vystupovali:

Dr. Hans-Joachim Götz,
prezident Spolkového spolku praktických veterinárních lékařů (bpt),

ministerský rada Dr. Hans-Joachim Batza,
vedoucí referátu ve Spolkovém ministerstvu pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitelů (BMELV),

Dr. Helmut Born,
generální sekretář Německého svazu chovatelů (DBV),

Prof. Dr. Thomas C. Mettenleiter,
prezident Friedrich-Löfflerova institutu (FLI),

Dr. Wilhelm Priesmeier,
agrárněpolitický mluvčí SPD – parlamentního poslaneckého výboru,

 

Vlevo Dr. Wilhelm Priesmeier, u mikrofonu Dr. Hans Joachim Götz, vpravo ministerský rada Dr. Hans-Joachim Batza

 

Záběry z pódiové diskuse, která probíhala uprostřed výstavní haly

 
Ve Znojmě 10. 2. 2010
MVDr. Lubomír Borkovec
Křížovnická 1
669 02 Znojmo–Hradiště
Tel.: 515 221 160
Mobil: 606 614 189
e-mail: lborkovec@volny.cz