Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Poslední ohlédnutí za plesovou sezónou

Jakkoli jsem netančící a nevyhledávám příliš velké společenské akce, se zaujetím jsem si přečetl a prohlédl Zvěrokruh č. 2, včetně přiložených “Plesových novin” a jsem trochu zmaten tím, kolik reprezentačních veterinárních plesů se koná a kolik jich naše stavovská organizace zaštiťuje a snad i sponzoruje. Umím docela pochopit materiální účast KVL na brněnském “Reprezentačním veterinárním plese”, jehož konání je předem inzerováno a je volně přístupný široké veterinární

i neveterinární veřejnosti, ale těžko chápu tuto účast na pražském plese pouze pro zvané, byť je nazván jako “Reprezentační ples veterinárních lékařů”. Věty kolegy Špručka: “škoda, že takovéto akce, které se konají jedenkrát do roka, se neúčastní více našich kolegů”,… “škoda, že se jí nevěnuje více pozornosti”, “važme si také těch, kteří pro nás takovou akci připravili”, pak vyznívají celkem naprázdno. Jestli to není tajemství, pak by mě zajímalo, jakou formou KVL tento ples podpořila.

MVDr. Karel Němec

V letošním roce vím o pořádání tří “reprezentačních veterinárních plesů” a nedovedu odpovědět, jestli některý z organizátorů má toto označení zaregistrováno a chráněno. Jsou to ples na Žofíně s každoroční účastí cca 700 lidí, ples v Brně s účastí v minulých letech cca 100-150 lidí a letos poprvé ples v Plzni, pořádaný tamním okresním sdružením Komory (Dr. Grejcar).

Komora nad těmito plesy přijala formální záštitu. V letošním roce ani v roce minulém tyto plesy nesponzorovala (výjimkou je – pokud se pamatuji – brněnský ples před několika lety a možnost příspěvku 20 tis. Kč na letošní poprvé pořádaný plzeňský ples, který je pořádaný a financovaný z prostředků okresního sdružení KVL Plzeň, kterému byl představenstvem na návrh ekonomické komise povýšen rozpočet).

Výrobou a připomínkováním tištěných materiálů k těmto plesům či propagací těchto plesů se představenstvo Komory nezabývalo.

Představenstvu KVL však byla tlumočena nabídka podílet se v následujících letech na pořádání plesu na Žofíně, a to jako spoluorganizátor.

Na pražský ples, pokud je mi známo, byla část účastníků pozvána, část měla možnost zakoupit si vstupenky.

Poměr mezi těmito dvěma skupinami neznám a je otázkou na organizátory.

MVDr. Karel Daniel