Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty – Co s mrtvou liškou?

Co s mrtvou liškou?

Dobrý den.

Rádi bychom požádali kolektiv redakce o ujasnění postupu při kontaktu se zvířetem podezřelým z onemocnění vzteklinou. Hlavně by nás zajímalo, co je povinností soukromého vet. lékaře a co státní správy. Jak se postavit k majiteli, který požaduje anebo jsme mu doporučili vyšetření kadáveru na
vzteklinu.

Dříve jsme majitele odkázali na státní správu a ta to vše s majiteli bezplatně vyřešila.Nyní nám státní správa nabízí pouze možnost využití pravidelné svozné linky (jezdí jen ve všední dny) . Kadáver přijme řádně zabalený a s vyplněnou žádankou. Čas a materiál spojený s touto službou jsme samozřejmě nuceni
majiteli vyúčtovat.

Jaké by bylo správné řešení těchto modelových situací?

– Klient zastřelil na dvoře lišku a žádá nás o vyšetření na vzteklinu.

– Klienti našli kotě v lese, za několik dní se u kotěte objevily neurolog. příznaky a uhynulo. Majitelé mají strach ze vztekliny.

– Majitel přijde s nevakcinovanou kočkou s neurologickými příznaky na euthanasii.

Nelze vyloučit drobná poranění v rodině při manipulaci s kočkou. S vyšetřením na vzteklinu souhlasí do doby, než zjistí, že jsou s tím spojené fin. náklady v naší ordinaci (zabalení kadáveru, vyplnění žádanky).
Víme, že se 3 roky na našem území vzteklina neobjevila. Víme, že máme možnost poslat majitele s kadáverem na nonstop SVU Lysolaje. Nevíme jestli můžeme a za jakých podmínek skladovat kadáver na vyš. na vzteklinu a jestli jsme povinni tuto službu poskytnout.

Děkujeme za odpověď, myslíme si, že pokud by se také objevila v komorovém časopise, mohla by také zaujmout i ostatní kolegy.

Kolektiv Vet. Ordinace MVDr. J. Zajíčka Rakovník

Vážení,

všechny popisované modelové situace jsou v podstatě totožné. Obecně platí, že vyšetření vzorku odesílaného k vyšetření na vzteklinu je v zájmu jak majitele, tak státu. Proto se dělí i povinnosti. Aby nedošlo k dalším zbytečným kontaktům s podezřelým vzorkem, provádí balení vždy majitel (myslivec – střelec, nálezce manipulující s nálezem, majitel zvířete atd.). Výjimkou může být případ, kdy tuto povinnost někdo převezme, např. veterinární lékař po v ordinaci provedené euthanasii zvíře zabalí, uskladní či zajistí odvezení..

Odvoz a vyšetření zajišťuje stát prostřednictvím státní veterinární správy. Náklady na vyšetření a odvoz jdou při nálezu či zranění člověka, taktéž k tíži státu.

Vyplnění žádanky je povinností soukromého nebo státního veterinárního lékaře přebírajícího vzorek. Ti také musí zkontrolovat, že vzorek je řádně zabalen ve 3 obalech v pořadí nepropustný, savý, nepropustný a že je řádně označen. Označení musí obsahovat jméno a adresu majitele, případně mysliveckého sdružení. V případě střeleného zvířete musí obsahovat i jméno střelce a katastr, na kterém bylo zvíře střeleno.

Pokud tedy soukromý veterinární lékař provede nejen sepsání žádanky, ale i úkony, které nejsou přímo jeho povinností – balení, skladování, odvoz na sběrné místo – je oprávněn si také tuto službu nechat proplatit majitelem.

MVDr Petr Matušina