Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Dotaz na ustanovení § 9 zákona č. 378/2007

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Dotaz na ustanovení § 9 zákona č. 378/2007

Dovoluji si požádat o stanovisko, respektive vysvětlení termínu „dostupný přípravek“. V rámci připravované vyhlášky o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků se s tímto termínem operuje. V § 2 zákona č. 378/2007 jsem však definici nenašel.

Pracuji ve veterinární nemocnici převážně s pacienty s endokrinologickými onemocněními, mimo jiné s hypothyreózou. Nejčastěji jsem těmto pacientům ordinoval humánní léčivý přípravek s obsahem levothyroxinu ve specialitě Euthyrox. V současné době je již k dispozici (je registrovaný a k dostání u všech distributorů veterinárních léčiv) veterinární přípravek Forthyron. Podle tzv. kaskády, která má být vyhláškou kodifikována, bych měl ordinovat jako lék první volby právě tento přípravek. Problém však je v jeho ceně.

Suplementace štítné žlázy je záležitost dlouhodobá, často celoživotní a cena přípravku je často limitujícím faktorem. Cena Forthyronu je i při přepočtu na účinnou látku 1 mikrogramu tyroxinu trojnásobná. Pro klienty se jedná o rozdíl v řádu mnoha tisíc korun a pro některé může být cena limitujícím faktorem pro to, zda se vůbec rozhodnout psa léčit. Pokud ano, je možné brát hledisko ceny přípravku jako jeden z faktorů dostupnosti ve smyslu připravované vyhlášky? Pokud ne, jak bych měl postupovat?

Děkuji za odpověď
S pozdravem

MVDr. Jaromír Bláha

Odpověď prezidenta KVL ČR

Výklad zákonů či vyhlášek je samozřejmě věcí soudů – nicméně: doposud (a vždy, pokud se pamatuji) platil v této věci „gentlemans agreement“ s profesorem Herou a jeho ústavem, že přípravek nedostupný je ten, který nemám v dané chvíli u sebe, a pokud nepoužiji ten, který u sebe mám, dopustil bych zbytečné utrpení a ohrožení welfare mého pacienta. Dostupný je tedy ten, který mám v dané chvíli u sebe a podle vlastního nejlepšího mínění jej použiji, abych zbytečné utrpení svého pacienta nedopustil.

Zbytečné utrpení zvířete bych jinak samozřejmě dopustil (na základě vlastní klinické úvahy a zvážení okolností, tedy i sociálního statutu chovatele) i v případě, pokud bych naordinoval nebo předepsal léčivo, které si majitel pacienta podle mého nejlepšího přesvědčení nemůže dovolit.

…samozřejmě některé „odnože“ ÚSKVBL mohou být méně velkorysé než jeho ředitel, proto by mohlo být užitečné, mít v této věci písemné vyjádření ústavu.

Na druhé straně „kdo se moc ptá – občas se moc dozví“.

Kolegův dotaz je směrován na ÚSKVBL, proto bych v této chvíli spíše vyčkal.

Jaký je názor LK?
Zdraví srdečně

MVDr. Karel Daniel

Odpověď předsedy legislativní komise

Zatím se mi mailem ještě nikdo z legislativní komise nevyjádřil, nicméně tamtamy bubnují rychle. Nejprve mě ve věci kontaktoval Dr. Bureš. Volal, zda mám na kolegu Bláhu mobil, poté jsme však o věci diskutovali. Zásadní otázka je, zda cena přípravku určuje také jeho dostupnost, nebo nedostupnost. Když jsem se před časem v této věci dotázal Ing. Holého, řekl mně, že cena dostupnost rozhodně neurčuje. Dle jeho výkladu je přípravek dostupný, je-li registrován a na trhu přítomen! V rozhovoru s Dr. Burešem jsem tuto předchozí odpověď zmínil. Dr. Bureš velmi rozumně pravil, že to je třeba posuzovat individuálně, rozumně atp.

Jenže pro posouzení kaskády je to věc klíčová. Shodli jsme se s Dr. Burešem, že bude-li cena toho kterého přípravku faktorem dostupnosti, může přijít celá „kaskáda“ vniveč. Jsem velmi zvědav na oficiální odpověď. Z hlediska praktického veterináře vidím základní chybu v opomenutí ustanovení (které evropská směrnice neopomíjí), že na „přímou odpovědnost veterinárního lékaře“, je možné postupovat i jinak!

Později odpoledne jsem obdržel mail od Dr. Kočího z Novartisu, kde sděluje okamžité snížení ceny Forthyronu tak, aby byla srovnatelná s humánním Euthyroxem.

Zdraví

MVDr. Ondřej Rychlík