Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Kdo odpovídá za epidemii obezity psů a koček?

    Z REDAKČNÍ POŠTY

Kdo odpovídá za epidemii obezity psů a koček?

Více než sto veterinárních lékařů, prezidentů asociací chovatelů a ochránců zvířat, univerzitních profesorů a novinářů z celé Evropy se sjelo do Londýna, aby se 28. února 2008 zúčastnili první Evropské konference o řízení hmotnosti (European Weight Management Conference), kterou připravila a jejíhož vedení se zhostila společnost Hill’s Pet Nutrition. Odborníci v oblasti péče o zdraví zvířat a jejich blaho diskutovali z různých úhlů o zvířecí obezitě s cílem zamezit nárůstu tohoto závažného problému a přimět majitele zvířat, aby snižování hmotnosti svých psů a koček brali vážně.

Mark Evans (hlavní veterinární poradce Královské společnosti pro prevenci týrání zvířat – RSPCA), který má více než 20 let zkušeností v tomto oboru, zahájil konferenci a jasně sdělil, jak významné téma bude projednáváno. Údaje dokazují, že v současnosti až 50 % všech domácích mazlíčků v Evropě trpí nadváhou a tento stupňující se nárůst zvířecí obezity je odrazem nárůstu obezity u lidí. Výzkumy dokazují, že existuje silná korelace mezi nadváhou u zvířat a nadváhou jejich majitelů. Podle Susan Rogersové (specialistky na mezinárodní průzkum trhu) lidé s nadváhou obvykle nedokážou přesně odhadnout svoji vlastní hmotnost ani hmotnost svých zvířecích mazlíčků. To je důvod, proč obvykle nemohou jasně rozpoznat tento problém a závažnost nemocí, jimiž jejich psi a kočky v souvislosti s nadváhou trpí.

Země
Psí populace
2006
2007
2007 vs. 2006 (v %)
Belgie
1 310
1 309
–0,1
Dánsko
592
593
0,2
Finsko
618
631
2,1
Francie
8 400
8 360
–0,5
Irsko
725
729
0,5
Itálie
6 975
6 965
–0,1
Německo
5 245
5 245
0,0
Nizozemsko
1 760
1 808
2,7
Norsko
428
435
1,6
Portugalsko
1 869
1 876
0,4
Rakousko
634
638
0,6
Španělsko
5 472
5 499
0,5
Švédsko
730
742
0,5
Švýcarsko
504
499
–1,1
Velká Británie
6 763
6 734
–0,4
Západní Evropa celkem
42 025
42 062
0,1

Země
Kočičí populace
2006
2007
2007 vs. 2006 (v %)
Belgie
1 725
1 725
0,01
Dánsko
656
690
5,2
Finsko
560
564
0,6
Francie
9 975
10 085
1,1
Irsko
551
595
8,0
Itálie
7 400
7 390
–0,1
Německo
7 700
7 800
1,3
Nizozemsko
3 300
3 356
1,7
Norsko
712
715
0,4
Portugalsko
995
993
-0,2
Rakousko
475
1 481
0,4
Španělsko
3 900
4 130
5,9
Švédsko
1 258
1 263
0,4
Švýcarsko
1 355
1 395
3,0
Velká Británie
9 580
9 887
3,2
Západní Evropa celkem
51 143
52 069
1,8

Prvním a nejdůležitějším krokem v boji proti obezitě u zvířat je přesvědčit veterinární lékaře a sestry, aby otevřeně a bez zábran hovořili o obezitě u zvířat s jejich majiteli tak, aby přijali fakt, že jejich zvířecí mazlíček trpí nadváhou. Veterináři se často zdráhají začít mluvit o nadváze, neboť se obávají, že tím majitele urazí. Důležitost doporučení ze strany veterinářů potvrzuje 74 % delegátů, kteří jsou přesvědčeni, že majitel nenasadí u svého zvířete dietu, pokud jej k tomu veterinární lékař nepřiměje. Devadesát devět procent delegátů je dokonce toho názoru, že majitelům zvířat je třeba dát jasné instrukce týkající se krmení a rozsahu pohybu, aby zvíře opět dosáhlo ideální hmotnosti.

Obezita představuje pro každé zvíře těžké následky a 96 % delegátů je přesvědčeno, že nejzávažnějším důsledkem obezity je předčasné úmrtí. Studie ukazují, že život psa s nadváhou je zkrácen nejméně o dva roky. Převedeno na člověka představuje toto číslo zkrácení života až o 15 let. Zvířata s nadváhou trpí častěji artritidou, cukrovkou, chorobami srdce a slinivky, rakovinou, problémy pohyblivosti a také se u nich často vyvinou poruchy chování.

Ti z nás, kteří mají osobní zkušenost se snižováním hmotnosti, vědí, jak nesmírně složité je změnit naše stravovací návyky i tehdy, když jsme si jasně vědomi toho, že tato změna je naprosto nutná pro úspěšné a dlouhodobé snížení hmotnosti. A totéž platí i pro naše psy a kočky. Veterinární lékařka Caroline Bäcková (BvetMed) k tomu říká: „Lidé rádi krmí svá zvířata ve víře, že to je způsob, jak jim vyjádřit svoji lásku. „Proto když mají zvířeti nasadit dietu, připadají si, jakoby se k němu chovali hrubě a neměli ho rádi. Zvířata se mohou tvářit nešťastně a lidé pak mají pocit, že jejich lásku ztratí.“

Proto je potřeba majitele správně motivovat a poskytnout jim dostatečnou podporu, která jim pomůže překonat tyto nepříjemné pocity a ulehčit složité období, kdy dochází ke změně návyků a přístupu ke zvířeti, v rámci dosažení jeho ideální hmotnosti. To je další z důvodů, proč je otevřená, podporující a chápající komunikace mezi veterinářem, sestrou a majitelem zvířete tak důležitá.

Ze závěrů konference je zřejmé, že při řešení tak závažného problému, jako je obezita u zvířat, je nutné především začít jednat, a to prvořadě vzdělávat majitele zvířat.

Veterinární lékaři hrají klíčovou roli v upozorňování majitelů na skutečnost, že jejich zvíře přibývá na váze. Musí majitele povzbudit k tomu, aby své zvíře pravidelně vážili, aby se nebáli požádat svého veterináře o radu, jak dohlížet nad jeho hmotností tak, aby se mohli ze svých zvířecích mazlíčků mohli radovat ještě dlouhá léta. Jak říká Nick Blayney (prezident Britské asociace veterinárních lékařů – BVA): „Mělo by jít o týmovou spolupráci mezi veterinářem a majitelem zvířete.“

Obezita je nemoc. Ale je to nemoc, které lze velmi snadno předcházet a kterou lze dobře regulovat a léčit. Majitelé nechtějí nemocná, ale zdravá zvířata! Být aktivní a vidět problémy dříve, než nastanou, je preventivní péčí o zdraví – a to je to, čeho chce společnost Hill’s Pet Nutrition dosáhnout.

Údaje uvedené níže pochází z průzkumu agentury Euromonitor z roku 2007.

Pokud minimálně 50 % psů v Evropě trpí nadváhou nebo obezitou, pak toto procento představuje celkem 21 031 000 obézních psů (viz tabulka). Pokud nejméně 50 % koček v Evropě trpí nadváhou nebo obezitou, pak toto procento představuje celkem 26 034 500 koček (viz tabulka).

Společnosti dnes využívají odborných znalostí předních veterinárních lékařů a odborníků na výživu a vyvíjejí i speciálně sestavená krmiva pomáhající zvládnout některá specifická onemocnění psů a koček. Tato řada krmiv je obvykle dostupná jen prostřednictvím veterinárních lékařů a jejich klinik.

Ze zahraničních pramenů upravil
MVDr. Petr Matušina