Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Na dotazy odpovídá daňový poradce

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Na dotazy odpovídá daňový poradce

Dotaz: Co musím jako zaměstnavatel udělat, pokud můj zaměstnanec odchází do starobního důchodu ale chce i po jeho přiznání být u mě nadále zaměstnán?

Odpověď: Pokud se zaměstnanec, který splňuje podmínky pro přiznání starobního důchodu a je zaměstnán v ordinaci veterinárního lékaře rozhodl o tento starobní důchod požádat a do starobního důchodu odejít (např. k 21. 5. 2008), má jeho zaměstnavatel následující povinnosti:

 vyplnit a předat zaměstnanci Evidenční list důchodového zabezpečení s vyznačením odpracované doby v NZZ, jehož je provozovatelem,

 ukončit se zaměstnancem ke dni 20. 5. 2008 pracovní poměr z důvodu jeho odchodu do starobního důchodu,

 uzavřít se zaměstnancem novou pracovní smlouvu, a to na dobu určitou (pokud došlo ke vzájemné dohodě, že zaměstnanec bude v ordinaci veterinárního lékaře i nadále zaměstnán),

 v praxi se jeví pro zaměstnavatele administrativně nejednodušší uzavřít pracovní smlouvu do 31. 12. 2008 a následně ji vždy na dobu jednoho kalendářního roku dodatkem prodloužit,

 odhlásit zaměstnance na příslušné správě sociálního zabezpečení a zároveň jej ihned znovu přihlásit jako zaměstnance starobního důchodce,

Za předpokladu, že měsíční mzda u tohoto zaměstnance zůstane nezměněna, nedojde k žádným změnám v odvodech záloh na daň z příjmů fyzických osob.

Dotaz: Jak mám postupovat a na co nesmím zapomenout, pokud chci jako privátní veterinární lékař požádat o starobní důchod, ale předpokládám, i nadále provozovat svoji veterinární praxi?

Odpověď:Pokud hodlá požádat (při splnění zákonných podmínek) o přiznání starobního důchodu veterinární lékař – provozovatel privátní veterinární praxe, je vhodné zachovat zhruba následující postup:

 objednat se na příslušné správě sociálního zabezpečení a požádat o sepsání žádosti o přiznání starobního důchodu,

 k jednání přinést přehledy o odpracované době od všech zaměstnavatelů

 v předstihu požádat na České správě sociálního zabezpečení, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 255 08 Praha 5, o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP),

 žádost musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a adresu, na kterou má být IOLDP zaslán.

Pokud veterinární lékař bude i po přiznání starobního důchodu v podnikání (provozu veterinární praxe) pokračovat, nebude mít tato skutečnost, počínaje dnem 1. 1. 2008 na jeho daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob žádný vliv. Uplatní si v daňovém přiznání za zdaňovací období kalendářního roku 2008 odpočet od daně ve výši 24 840 Kč. Tato možnost vyplývá z §35 ba odst. (1) písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném k 1. 1. 2008.

Ing. František Elis,
daňový poradce 0056