Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Poděkování za lidský přístup

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Poděkování za lidský přístup

Vážený pane prezidente,

velice rádi bychom poděkovali personálu veterinární kliniky pro malá zvířata v O. Konkrétně bychom chtěli poděkovat panu doktorovi N. za jeho velice lidský, etický a odborný přístup při léčbě naší fenky boxerky Effie.

Ve zkratce bychom Vás chtěli seznámit s okolnostmi léčby. U naší devítileté fenky došlo k neplánovanému přímému krytí našim dalším psem. Při vyšetření ultrazvukem u našeho veterinárního lékaře bylo zjištěno, že čeká dvě štěňata. Vzhledem k jejímu věku hrozilo, že porod by byl riskantní, a proto jsme se rozhodli pro aplikaci injekce Alizyn, která vyvolává potrat. Byli jsme ujištěni, že se jedná o velice šetrnou injekci. Po uplynutí jednoho měsíce došlo ke komplikacím, které se projevovaly dezorientací a nápadnou slabostí. Na základě toho jsme se obrátili na již zmíněné pracoviště., konkrétně na MVDr. N., protože s lékaři na této klinice máme velice dobré zkušenosti (již v minulých letech nám u téže fenky provedli bezchybnou operaci žaludku, po předchozím dvouletém mylném léčení u jiného veterináře).

U MVDr. N. jsme se vždy setkali s ochotou, která nebývá všude zvykem, s lidským a etickým přístupem ke zvířatům i jejich majitelům a hlavně s jeho vysokou odborností, což se projevilo na stanovení bezchybné diagnózy a rovněž stanovení správného postupu léčby. I v tomto případě MVDr. N. stanovil správnou diagnózu, a to hypoglykemii a nádor na slinivce. Operace byla zvládnuta s vysokou odborností, vč. pooperační péče. Kdykoliv jsme poté panu doktorovi N. telefonovali, vždy si, i přes své vysoké pracovní vytížení, našel čas, aby zdravotní problémy naší fenky s námi konzultoval. Co nás ale nejvíce překvapilo, bylo to, že si pan doktor našel čas i na to, aby nám on sám zatelefonoval, jaký je stav naší fenky. S takovýmto přístupem jsme se dosud opravdu nesetkali a že chováme psy, a tudíž navštěvujeme veterináře již velice dlouhou dobu. Přes veškerou péči pana doktora i péči naší se nám fenku nepodařilo zachránit. Ale i v tomto okamžiku se pan doktor zachoval velice humánně a laskavě, za což jsme mu velice vděčni.

Vážený pane prezidente,

Naše poděkování ani nelze slovy vyjádřit. Děkujeme za to, že máte takové veterinární kliniky a v nich takové lékaře, kteří jsou nejen na vysoké odborné úrovni, ale také mají k pacientům i jejich majitelům velice lidský přístup, což nám hodně pomohlo. V případě léčby naší fenky se jednak mezi námi vytvořila vzájemná důvěra a jednak přístup pana doktora velice napomáhal těžkým a rozhodujícím chvílím. Kdyby takových veterinářů, jako je MVDr. N., bylo víc, bylo by na světě mnohem lépe.Takže ještě jednou velice děkujeme.

Olga Přečková