Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Postřehy z Ameriky

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Postřehy z Ameriky

V září 2007 jsem přijal pozvání mého amerického kolegy, zabývajícího se smíšenou praxí. Po dvou dnech pobytu jsem dospěl k názoru, že pro mne bude přínosnější se důvěrně seznámit s provozem na mléčných farmách. Navštívil jsem farmy s 5000 dojnicemi, 1600 dojnicemi a 940 dojnicemi holštýnského plemene s průměrnou užitkovosti 13 500 l.

Nejvíce mne zaujala nejmenší ze zmíněných farem, protože byla na americké poměry nejevropštější.

Paradoxem je, že jako jediná je ve vlastnictví amerického farmáře, zbylé dvě vlastní farmáři z Belgie.

Na farmě jsem strávil 240 hodin na ranních, odpoledních i nočních směnách. Pro přemíru dojmů a poznatků se ve svém příspěvku omezím jen na encyklopedická sdělení těch nejdůležitějších věcí.

Odchov jalovic je dislokován 40 mil od mléčné farmy. Zapouštění pouze přirozenou plemenitbou. Dva měsíce před předpokládaným porodem jsou jalovice přesunuty na mléčnou farmu. Asi pět dní před očekávaným porodem (podle změn na rodidlech a mléčné žláze) jsou umístěny do porodního kotce, který je monitorován kamerou. Většina porodů probíhá spontánně bez lidské pomoci. Provádí se měření teploty po porodu, po dobu tří dnů je samozřejmostí. Každé rodičce po porodu 1x denně po příchodu do dojírny po dobu pěti dnů je aplikován Oxytocin. U zadrženého lůžka dávají přednost čípkování OTC před manuálním odběrem. Čtrnáctý den po telení je každé dojnici aplikován luteolytický přípravek, sedmnáctý den se provádí kontrola děložního sekretu.

Dojnici se zánětem dělohy je aplikován 20% OTC 20 ml + 80 ml 3% peroxidu vodíku nitroděložně (bez ochranné lhůty). Do šedesáti dnů nezapuštěné dojnice jsou zařazeny do řízené reprodukce, stejně jako u nás. Procento zabřeznutí po první inseminaci činí pouze 25 %.

Veterinář 2x měsíčně sonograficky vyšetřuje březost, březí kusy jsou zařazeny do skupiny březích s býkem. Dojnice po pěti, v některých případech po sedmi neúspěšných inseminacích jsou přeřazeny do skupiny s přirozenou plemenitbou.

Úprava paznehtů se neprovádí plošně, ale 2x měsíčně u vybraných dojnic. Zdravotní stav končetin je velmi dobrý, v neposlední řadě díky účinné dezinfekci rohoží s kašovitou formou modré skalice. Touto rohoží projde dojnice po každém dojení, tedy 3x denně. Dojnice leží v boxech na plážovém písku.

Farma je vybavena kruhovou dojírnou, jejíž raritou je, že pluje na vodním polštáři. Prvním úkonem po příchodu do dojírny jsou struky dezinfikovány pěnovou formou jódu. Následují odstřiky, opět stejná dezinfekce, asi za jednu minutu, další dojič osuší struky a nasazuje aparát. Vemena se vodou nemyjí. Závěr dezinfekce je samozřejmostí.

Mastitidy se léčí výhradně Cefalosporiny (1 tuba = 1,4 US dolaru). Zasušování taktéž Cefalosporiny plošně.

Krmivo je předkládáno 3x denně, kvalita TMR je špičková. Dojnice mají volný přístup k pufru, občasnou ketózu řeší v iniciálním stadiu injekční aplikací Dexametazonu, B komplexu, infuzí glukózy + Ca + 20 l roztoku propylenglykolu elektrickou pumpou přímo do bachoru.

Odchov telat probíhá v individuálních plastových boudách do dvou měsíců stáří. Z toho pět dní v těsné blízkosti porodního kotce, následně je tele přemístěno do individuální boudy na louce asi 800 m od farmy. Použitá místa na louce se nechají přirozenou cestou asanovat, takže nová telata jsou umístěna na nekontaminovaný pozemek. Telata mají k dispozici vodu.

Nejzávažnějším problémem je kontaminace směsi ČOT ptačím trusem. V době mého pobytu byla diagnostikována u průjmových telat ptačí salmonela.

Vyřazená zvířata k jatečním účelům jatka přijímají bez veterinárního osvědčení. Ztráty u telat včetně mrtvě narozených jsou do deseti procent, ztráty dojnic úhynem a utracením 1,7 procenta.

Veterinář navštěvuje farmu pouze 2x měsíčně, kdy provádí sonografická vyšetření a konzultační činnost. Zároveň předepisuje léky do zásoby. Za veterinární činnost si účtuje 150 US dolarů za hodinu. Veškeré veterinární zákroky na zvířatech (diagnostiku a terapii) zvládají odborně vyškolení ošetřovatelé včetně inseminace.

Na všech zmíněných farmách pracují kolektivy mexických přistěhovalců. Jsou to mimořádně svědomití a pracovití lidé a farmáři jim vděčí za svoje úspěchy v chovu dobytka.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že mne mile překvapilo, že na všech výše zmiňovaných farmách ve státě Michigan farmáři upřednostňují profylaxi před terapií a největší investice vkládají do plošných vakcinací proti IBR, BVD, ROTA, CORONA, COLI, SALMONELA, PI 3, KLOSTRIDIUM atd.

MVDr. Jan Švrčina