Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty – Reakce na článek „Veterinář nebo obchodník?“

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Reakce na článek „Veterinář nebo obchodník?“

Ano, je to soudnička z 1. čísla Zvěrokruhu. Čekal jsem, že někdo napíše do 2. čísla svůj názor na obvinění kolegy Absurdního, ale marně. Protože ze zásady nesouhlasím s obviněním, píši na obhajobu svůj názor. Podotýkám, že kolegu neznám. Celý problém se totiž kolegy skutečně netýká, neboť se jedná o věc obchodní mezi chovatelem a novým majitelem. Předvolání na čestnou radu je tedy bezpředmětné, neboť se jedná skutečně o problém vykonstruovaný a on nemá co vysvětlovat, protože stojí mimo spor. Vím, že je slušnost i povinnost členů KVL ČR zúčastnit se jednání čestné rady. Kolega se však necítí vinen a údajně vám poslal několik doporučených dopisů s vysvětlením své neviny a tím i neúčastí. Což chápu a zachoval bych se stejně. Jedná se o kolegu staršího (40 let praxe), seriozního, kterého překvapilo a urazilo vaše jednání a rozhodnutí.

Čtu časopis pravidelně, těším se na něj a vždy jsem sledoval úspěšné rozhodování čestné rady v soudničce. Nyní jsem však hluboce přesvědčen o nevině a naprosto nespravedlivém obvinění kolegy.

Spravedlnost zůstala slepá a meč jí vypadl v tomto případě z ruky!

MVDr. Antonín Pantůček

Odpověď

Soudničky nás mají nejen pobavit, ale také ukázat, jak jsme viděni z druhé strany. Ukázat, co vše se může stát, když nedbáme zákonů a řádů. Právě v tomto případě si myslím, že spravedlnosti vůbec nevypadl meč, naopak se domáhala svého práva. V disciplinárním řádu je uvedeno, že „… Řízení před čestnou radou Komory spočívá v ústním projednávání návrhu za účasti navrhovatele a disciplinárně obviněného, případně jeho zvoleného zástupce, …“ a v dalším článku „… disciplinárně obviněný, který se bez řádné omluvy nedostaví k jednání, ačkoliv byl prokazatelně seznámen s termínem a místem jednání čestné rady Komory. V takovémto případě může čestná rada Komory uložit pořádkovou pokutu až do výše 5000 Kč.“

V této soudničce jasně i z výpovědi samotného kolegy vyplynulo, že některá tvrzení stěžovatele vznikla na základě jejich vzájemného hovoru. Proto bylo úkolem revizní komise a čestné rady vše prošetřit. Jestliže kolega odmítal svoji povinnost účastnit se tohoto jednání, porušil předpisy a byl ve výsledku sice shledán nevinný, ale potrestán za tzv. pohrdání soudem.

MVDr. Petr Matušina