Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty – Synové a dcery 1 : 1

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Synové a dcery 1 : 1

V tomto roce jsme využili jedinečné příležitosti, že byl pro účely semináře pořádaného ve spolupráci KVL ČR, SVS ČR a KVS pronajat kongresový sál Hotelu Purkmistr, a uspořádali večerní shromáždění Plzeňského sdružení KVL ČR, v našem kraji familiárně nazývané „veterinární besídka“. Jako organizátor této akce jsem se po odpoledním fiasku obával nízké účasti členů našeho sdružení. Mé obavy byly zbytečné, nakonec jsme se sešli v počtu 23, což, procentuálně vyjádřeno, činí 25 % naší členské základny. Zdravé jádro našeho sdružení nezklamalo a stále se rozrůstá o nové členy. Kéž by nám tato účast vydržela i v besídkách následujících.

Pro účastníky veterinární besídky jsem zvolil tradiční program. Ing. Daniel Hájek nás seznámil s uvedením nového preparátu pro sedaci a celkovou anestezii malých zvířat na náš veterinární trh. Po této prezentaci nás Dr. Zdeněk Ošmera seznámil s novým operačním postupem řešícím rupturu kolenních vazů u psů. Ve své kvalitní prezentaci nás obeznámil nejen s historickým vývojem operačních postupů řešících tuto ortopedickou problematiku, ale detailně nám osvětlil operační řešení,

výsledky a prognózy ortopedického zákroku používaného na jeho pražské klinice. Trpělivě odpovídal na dotazy účastníků, což učinilo tuto přednášku poutavou a zajímavou.

Po krátkém a chutném občerstvení jsme se věnovali dalšímu programu orientovanému na současné dění v našem sdružení. Srdečně jsme popřáli našim jubilantkám a jubilantům k životním výročím a přivítali v kruhu veterinárních rodičů dva nové členy, kteří se stali hrdými otci, kolegu Protivu – dcerka Maruška a kolegu Mužíka – syn Toník. Tak se v našem sdružení vede remíza v reprodukčním ukazateli veterinárních lékařů.

Nemalá pozornost byla věnována i II. plzeňskému pohodovému plesu v termínu 23. 2. 2008. Místem konání je již tradiční pamětihodnost našeho krajského města – „prazdroje všech piv“ – plzeňský pivovar a jeho reprezentativní prostory návštěvnického centra.

Po seznámení s příznivou finanční situací našeho sdružení jsme společně řešili konstruktivní diskusí tvorbu cen v závislosti na daňových a ekonomických reformách naší země. Při této diskusi jsme vždy respektovali jedinečnost našeho stavu. Jsme svobodné stavovské sdružení, kdy si každý z nás utváří svoji cenovou politiku v závislosti na proměnných a konstatních veličinách ovládajících náš život. Pro srovnání jsem výsledky naší diskuse včlenil do přehledné tabulky, ze které je patrný vývoj cen v uplynulých letech. Možná budou za několik let tyto ceny vyvolávat na našich tvářích úsměv a naše děti a vnoučata budou nedůvěřivě kroutit hlavou, jak jsme mohli za tuto cenu žít, pracovat a vytvářet nadhodnoty. Zlatými standardy, které se staly pádnými argumenty v naší diskusi, byla hodinová sazba plzeňských autoservisů (600 Kč/1 hod.) a hodinová sazba plzeňských právních kanceláří (6000 Kč). Poté jsme se přesunuli na bowling, kde jsme pokračovali v plodných kuloárových diskusích a oslavách čerstvých otců. O půlnoci nás číšník diskrétně vyhnal z restaurace, a tak jsme se přesunuli do jiných nočních podniků a osvěžoven s příznivějšími ordinačními hodinami.

Leoš Grejcar
– veterinární Václav Matěj Kramerius