Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

„Zachování života je týrání“ a to je trestné!

  SOUDNIČKA

MVDr. Petr Matušina

… a pokavád bych trvala na tom, aby pes i nadále byl, tak že je to týrání zvířete, a to je trestné…

Podávám tímto stížnost na fi rmu Pomoc-Rychle s. r. o. provádějící první veterinární pomoc na zavolání doma. Především si stěžuji na MVDr. Šeptavou, kterou jsme si objednali do bytu za účelem provedení eutanazie.

Důvody stížnosti:

1) Doktorka odmítla provést eutanazii doma !!!

2) Před převozem na vybrané veterinární pracoviště dala psa do narkózy použitím Rometar 3,5 ml i. m. a Narkamon 3,5 ml i. m. a Apaurin 10 mg i. m., ačkoliv mi sdělila, že psovi bude aplikovat T – 61 a aby nebyly vedlejší účinky, připíchne injekční Diazepam. Tyto léky však neuvedla do protokolu!!!

3) Tak se stalo, že pes po anestezii klidně usnul, avšak po převozu na vybranou kliniku při dopíchnutí Th iopentalu ICN inj. sicc 1 x 1 g se začal dusit!!!! Na uvedeném pracovišti sloužící lékařka se v důsledku právě probíhající operace torze žaludku nemohla plně věnovat mému psovi, což plně chápu, a tak se o nás musela starat MVDr. Šeptavá. Dělala to tak, že mi říkala: „Šeptejte psovi něco hezkého do ouška, aby se mu lépe usínalo…“, a pes se mi dusil a dusil!!!

4) MVDr. Šeptavá mi odmítala sdělit adresu její fi rmy a vystavit řádný daňový doklad. Teprve na opakované naléhání jsem dostala vizitku, na jejíž zadní stranu mi napsala: Platba za ošetření, aplikace léků a převoz psa na kliniku 1 044,- Kč. – kopii vizitky přikládám ke stížnosti.

Závěrem: Při telefonickém objednávání návštěvy mou matkou jí bylo slíbeno, že psa uspí bezbolestně a doma, což nebylo dodrženo. To je porušení Hipokratovy přísahy. Navíc nebyl vystaven řádný účet, tedy daňový doklad.

 

Obracím se na Vás zároveň se žádostí o posouzení provedení eutanazie mého psa a odborné vysvětlení, proč se pes dusil, když již byl v narkóze a nemohl přece nic cítit.

Dnes jsem volala do zmíněné fi rmy a chtěla mluvit s její ředitelkou paní Zmatenou. Bylo mi řečeno, že s ní mluvím a že to ona mi psa ošetřovala. Tak jak je to možné, že používá dvě různá jména a po telefonu se představuje jako ředitelka fi rmy Zmatená a při osobním setkání jako doktorka Šeptavá. To je skandální a neseriózní jednání, jednoznačně hraničící s podvodem. Proto žádám o satisfakci v plné výši!!!

S pozdravem Eva Rázná

Vyjádření firmy Pomoc-Rychle s. r. o.

Vážená pani Rázná,

Zasíláme Vám požadovaný rozpis léků použitých při zásahu naší veterinární záchranné služby první pomoci u vašeho psa. Dne 17. 7. jsme od Vás obdrželi telefonickou výzvu se žádostí o provedení eutanazie u Vašeho psa čuvače. Podle Vašeho sdělení jste se na nás obrátila proto, že váš ošetřující veterinární lékař nebyl dostupný a stav pacienta vyžadoval urgentní zásah. Naše zásahová posádka dorazila na místo 40 minut po nahlášení výzvy. Kolegyně zkontrolovala stav pacienta a s přihlédnutím k situaci a stáří, Vámi navrhovanou eutanazii, povolila. Byl respektován Váš požadavek, aby pes jel na veterinární pracoviště v celkové anestezii, aby odpadl zbytečný stes způsobený přepravou a následně i v ordinaci. Z tohoto důvodu byl aplikován Rometar 3,5 ml, Narkamon 3,5 ml a Apaurin 10 mg intra musculárně. Vstup do anestézie nebyl provázen žádnými komplikacemi či vedlešími účinky jako například křeče. Naopak pes usnul naprosto klidně. Teprve poté byl naložen na nosítka a i s majitelkou, která byla po celou dobu výkonům přítomna, převezen na veterinární kliniku.

Rozpis účtu:

Přistavení sanitního vozu včetně výkonu na místě 195 Kč
Převoz na kliniku a zpět 399 Kč
Materiál a léky 350 Kč
Pohotovostní příplatek 100 Kč
Celkem 1 044 Kč

Dovoluji si navíc podotknout, že kolegyně vzhledem k Vaší fi nanční situaci snížila obvyklou částku za práci o 200 Kč a vůbec nepočítala dobu strávenou čekáním na klinice, což by obnášelo obdobnou částku. Tímto Vám významně snížila účet a ještě se Vám i pacientovi, dokonce nad rámec svých povinností, věnovala s maximální odborností a účastí. Mohla Vás i psa vysadit na klinice, vše vyúčtovat a jet za dalším pacientem. Místo toho Vám na klinice pomáhala a pak ještě odvezla domů. Naše fi rma již nějakou dobu provozuje svoji činnost a zatím jsme neměli s nikým jediný konflikt.

Ke zvířatům i lidem se chováme podle nejlepšího vědomí a svědomí, odborně a s maximem dodržování etiky. Proto mne velmi mrzí Vaše nařčení z nesprávně provedených úkonů. Prosíme proto, v rámci zamezení dalších nepříjemností, abyste se příště obraceli na konkurenci, která má podstatně vyšší ceny a jistě Vám jejich postupy budou lépe vyhovovat.

S pozdravem Aneta Zmatená, ředitelka firmy Pomoc-Rychle s. r. o.

No, to je drzost

Vážená paní ředitelko Zmatená nebo doktorko Šeptavá nebo jak si vlastně říkáte.

Váš dopis jsem obdržela a musím na něj odpovědět.

Nevolala jsem Vás já, ale moje matka, která původně volala ošetřujícího lékaře, který však nemohl přijet dříve než následující den dopoledne.

MVDr. Šeptavá ohodnotila stav zvířete a tvrdila, že nejlepší řešení je euthanásie a pokavád bych trvala na tom aby pes i nadále byl, tak že je to týrání zvířete a to je trestné. Takže volbu provedla MVDr. Šeptavá a ne já. Já jsem jen nechtěla zvíře týrat.

Není pravda, že bych chtěla kamkoliv psa převážet, naopak jsem žádala eutanazii doma, aby nedocházelo k dalšímu zbytečnému stresu. Nebylo mi vyhověno!!!

 

MVDr. Šeptavá tvrdila, že její řešení je nejlepší, ačkoliv se pes po jejím příjezdu postavil na nohy. Stačilo podat posilující injekci a počkat na další den na ošetřujícího lékaře, s nímž jsem byla na posouzení stavu dohodnuta a který by si se situací jistě poradil i u nás doma. To, ale MVDr. Šeptavá odmítla a prosazovala eutanazii.

Mohu souhlasit jen s tím, že pes po aplikaci anestetika usnul klidně. Také souhlasí, že po příjezdu na kliniku se mi nemohla věnovat službu konající lékařka a místo ní se mi věnovala MVDr. Šeptavá. Jenže problém je v tom, že po dopíchnutí injekcí se pes začal dusit. Ona na to reagovala „profesionálně“ jen doporučením, abych mu šeptala do ouška, ať se mu líp usíná. To je cynické. O žádné slevě nebyla řeč, MVDr. Šeptavá věděla, že jí vše zaplatím a nechápu tedy Vaše hrubé nařčení o moji fi nanční situaci. Zaplatila jsem 1500 Kč, takže jsem dala i díško.

Požádala jsem o daňový doklad a to mi bylo odmítnuto. To seriózní člověk či fi rma neudělá. Takže nechápu, proč jste dotčená, že chci mít účty v pořádku. Mám na to právo.

Netrvala jsem na odvozu domů, MVDr. Šeptavá mi to nabídla sama. Rozhodně bych ji nezdržovala od jejich pracovních povinností, zvlášť pokud měla jet k dalšímu pacientovi. Je to z Vaší strany křivé nařčení a nezbývá mi než konstatovat, že jste neseriózní fi rma a buďte si jisti, že již nikdy Vašich služeb nevyužiji.

Konkurence, na kterou upozorňujete má podle dostupných informací ceny nižší, takže i v tomto bodě je Vaše tvrzení nepravdivé.

Závěrem:

Pokud se Vaše zaměstnankyně rozhodla pro eutanazii proto, že po jejím příjezdu se pes pomočil, neboť již nedokázal vždy udržet moč, tak to byl jen její problém. Mně není zatěžko to uklidit. Radši mi odpovězte, proč Vaše zaměstnankyně tak zbrkle rozhoduje o eutanazii, kterou pak ještě takovým špatným způsobem provedla. Proč nejste schopni na požádání vystavit řádné potvrzení o platbě, což je vaše povinnost. Po matce jste mi vzkázali, že si mám účet vyzvednout na veterinární klinice. Tam mi ale řekli, že s Vámi nemají nic společného a žádný účet jste tam nenechali. Proč oblbujete lidi posíláním na nesmyslná místa? Jak je možné, že používáte dvě jména a odmítáte sdělit sídlo fi rmy. Nechtěla jsem přece Vaše bydliště, ale sídlo fi rmy. Každá fi rma má přece sídlo a poctivý člověk to netají. Váš dopis se mne velmi dotkl. Jak si dovolujete uvádět do Vaší zprávy sprosté nesmysly o nějaké mé finanční situaci doprovázené doporučením, že si mám uvědomit, že mi byla poskytnuta sleva? Nebo tvrzení, že pes o ničem nevěděl, když byl v narkóze? Navíc si dovolíte tvrdit, že máte nějaké vědomí a svědomí a jednáte eticky? Jste jen cynici. Pocházím ze šlechtické rodiny a na takové způsoby, jako jsou ty Vaše, nejsem zvyklá a nehodlám si zvykat. Budu žádat o odebrání licence, pokud vůbec nějakou máte.

Na mobil už mi nevolejte, radši jsem ho zrušila a teď již jen budu očekávat rozhodnutí příslušných orgánů.

S pozdravem Eva Rázná

Naštěstí to nemuseli řešit ..?

Vážená paní Rázná, vzhledem k tomu, že Vaše stížnost na provedení eutanazie spadá do režimu Zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, postoupila Komora Vaše podání věcně i místně příslušnému orgánu veterinárním správy.

 
Zpracoval MVDr. Petr Matušina