Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o součinnost

  PRO PRAXI

Žádost o součinnost

Zdejší součást PČR, Obvodní oddělení Třešť provádí šetření ve věci trestného činu krádež podle § 247 odst. 1,2 tr. zákona, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že v době od 20.00 hod. dne 5. 11. 2008 do 06.45 hod. dne 6. 11. 2008 odcizil z areálu Qranche, Bezděkov č. 1, okr. Jihlava jezdeckého sportovního koně: českého teplokrevníka, tmavý hnědák, bílá hvězda mezi očima, bíla spinka na pravé přední noze, na pravé zadní noze na spěnkovém kloubu má estetickou zvětšeninu, registračního čísla 70110, které se nachází na pravém boku pod sedlem. Jedná se o valacha. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vás žádám o spolupráci, a to dát tuto skutečnost na vědomí všem veterinárním lékařům v rámci celé ČR. V případě zjištění výskytu tohoto koně je žádáme o vyrozumění PČR OO Třešť, a to telefonicky na tel.: 567 224 333 nebo mob. tel.: 602 771 634. S touto žádostí se na vás obracíme vzhledem k výjimečnosti případu. Zpracoval: prap. Roman Tomšík v. r., inspektor, tel.: 567 224 333