Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost prezidenta KVL ČR o stanovisko ministra zemědělství na změnu komorových řádů

  Z činnosti komory

Dopis na MZe ze dne 31.05.2012 – Postgraduální praxe

Komora veterinárních lékařů
České republiky
Palackého 1-3, 612 42 Brno

Vážený pan
Ing. Petr Bendl
ministr zemědělství
Těšnov 65/17
117 05 Praha 1
 
Odpověď na č.j. Naše č.j. Vyřizuje V Brně dne
  336/2012 Josef Grošek 31.5.2012

Vážený pane ministře,

na základě ustanovení § 19 zákona 381/1991 Sb. v platném znění o Komoře veterinárních lékařů (dále jen KVL) předkládám Ministerstvu zemědělství novely stavovských předpisů, které byly přijaty na XXI. sněmu KVL, který se konal dne 19, 5. 2012 ve Frymburku.

Vzhledem k tomu, že se část veterinární veřejnosti domnívá, že novela, která zavádí novou podmínku pro udělení osvědčení podle § 2, zák. 381/1991 Sb. je v rozporu se zákonem 381/1991 Sb. v platném znění a zákonem 166/1999 Sb. v platném znění, žádám o posouzení dané věci.

S pozdravem

MVDr. Ondřej Rychlík
prezident KVL ČR