Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zahraniční cesta do Prahy

  Z činnosti komory

Karel Daniel

Schůze nově zvolené Rady Světové veterinární asociace v Praze

…rada Světové veterinární asociace

 

V prostorách pražského hotelu Corinthia Towers se 7. února poprvé sešla nově zvolená Rada Světové veterinární asociace. Za přítomnosti prezidenta WVA Dr. Faouzi Kechrida, viceprezidentů, členů Rady a zástupců bruselského sekretariátu WVA schválila Rada plán činnosti WVA na následující období do příštího všeobecného shromáždění v roce 2013 a uzavřela rozpočet organizace za minulý rok. Komunikace, komunikace, komunikace – v plánech činnosti pro nadcházející období to bylo nejčastěji skloňované slovo.

A to komunikace s členskými asociacemi i jejich vlastními členy, komunikace s ostatními mezinárodními organizacemi se vztahem k veterinární profesi, stejně jako s veterinárními vzdělávacími institucemi.

Součástí schůze Rady WVA byl rovněž „kontrolní den“ příprav na Světový veterinární kongres v Praze v září 2013 spolu s inspekcí pražského Kongresového centra.

 

… Praga caput regni, tentokrát zahalena do mrazivého únorového oparu – z okna hotelu Corinthia Towers

 
Karel Daniel