Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Základní ustanovení etického řádu

Základní ustanovení etického řádu

V Bruselu se konala druhá schůzka účelově sdružené skupiny k dalšímu projednání vzorového Etického kodexu Evropské unie (viz článek v Zvěrokruhu č. 4/07).

Na úvodním jednání byly vzaty v úvahu obdobné kodexy některých komor (francouzský, vzhledem k předsednictví Francie této skupiny, britský jakožto důkladně propracovaný a irský kodex, neboť byl nedávno nově přepracován, některých německých komor a dílčí ustanovení norská, rakouská a česká: vzhledem k národnímu zastoupení.

Rovněž byly vzaty v úvahu již vypracované evropské etické kodexy jiných svobodných povolání (např.advokátů). Ty byly podkladem pro emailovou komunikaci, která probíhala po dobu asi půl roku mezi členy, a z těchto předloh byl vypracován materiál, o kterém bylo jednáno na dubnové schůzce. Během jednodenního jednání byla projednána úvodní stať, základní ustanovení a jednotlivé další kapitoly, o kterých proběhne další jednání pravděpodobně na podzim, aby bylo možno o znění jednat na širokém plénu na jarním zasedání delegátů členských zemí,

mezi které Česká republika dlouhodobě patří a podílí se na tvorbě evropských veterinárních norem či předloh pro národní řády a ustanovení.

Etický řád je v současné době projednáván i v české legislativní komisi a tak bude evropská předloha poskytnuta s předstihem i českým legislativcům pro inspiraci.

Text a foto Jan Bernardy

Komora veterinárních lékařů České republiky