Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z porady EK ze dne 19.6.2009, konané v Novém Smokovci

  Z ČINNOSTI KOMORY

EK se po předcházejících mailových, skypových a telefonických diskusích dohodla na tomto zápisu:

1. EK na podněty z jednání představenstev KVL ČR doporučuje, aby představenstvo navrhlo sněmu změnu hodinové sazby za práci v orgánech komory, a to ze současné výše 160 Kč na 250 Kč/hod. Stávající ekonomická situace KVL ČR toto umožňuje.

2. EK předkládá představenstvu k posouzení návrh příspěvku KVL ČR na kulturní, vzdělávací, charitativní a sportovní akce. 3. EK doporučuje navýšení rozpočtu OS KVL Tábor na rok 2009 na podkladě zvýšeného počtu členů ze 42 na 46 členů.

Zároveň však zamítá žádost OS KVL Tábor o příspěvek na kurzy laických prohlížitelů zvěře. Důvodem je nevyjasněná legislativní situace ve věci prohlížitelů.

4. EK nedoporučuje snížení členského příspěvku MVDr. Janu Cvičkovi z Nového Jičína. To, že únor a březen nepracoval, nemůže být důvodem ke snížení příspěvku. Je-li na tom finančně tak špatně, nechť požádá o sociální výpomoc potvrzenou OS.

5. EK zhodnotila plnění rozpočtu za první čtvrtletí 2009. Celkově je plnění rozpočtu v normě – výdaje činí 24 %, příjmy jsou na úrovni 94 %. Navýšení čerpání se projevuje u RK, ČR, EK a ZK. Naopak

 
Zapsal: MVDr. Radek Mráček