Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z výjezdního zasedání OS KVL ČR okresu Jeseník a Šumperk, konaného ve Valticích 18. 10. 2008

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Jednání zahájil předseda okresního sdružení MVDr. Alois Frank a seznámil přítomné s programem a organizací výjezdního zasedání.

Dr. Frank se nadále velice podrobně zabýval jednáním a závěry sněmu Komory, začal poměrně slabou účastí, postupným přesunutím termínu na jaro, zmínil se o variabilitě členských příspěvků do budoucna, vydávání komorového časopisu včetně financování a příjmu za reklamu. Dále seznámil přítomné s problematikou laických prohlížitelů zvěřiny, což se setkalo s poměrně velkým negativním ohlasem.

Dalším bodem jednání byla nákazová situace, zejména organizace a způsob provedení vakcinace býložravců proti katarální horečce. Členové velice zevrubně probrali špatnou koncepci, rozdělování obvodů a jednotlivých chovatelů, problémy s pastevně chovaným skotem a ovcemi, ztíženou situací při přesunech mezi chovateli, ale i na porážku, v podstatě neřešené hrazení cestovného.

Ve svém vystoupení MVDr. Borkovec jako zástupce předsednictva Komory se vyjádřil k problematice proškolených laických prohlížitelů zvěřiny, ke kterým má Komora výhrady a zároveň požaduje, aby veterinární lékaři nemuseli prodělávat toto školení vzhledem k vysokoškolskému vzdělání v hygieně potravin. Dále se vyjádřil k otázce vakcinace proti katarální horečce a způsobu zacházení s vakcínou. V dalším jednání seznámil dr. Borkovec přítomné s informací, že naše Komora bude pořadatelem Mezinárodního veterinárního kongresu v Praze v roce 2013, dále se zmínil o registraci petpasů firmou Drosera, s. r. o.

V diskusi se členové vyjadřovali k jednotlivým problémům, zejména k výše uvedené akci vakcinace, a to způsob distribuce a vracení načatých lahviček a plénum se shodlo v názoru, že načaté lékovky je třeba zlikvidovat (do kontejnerů zdravotnického odpadu) a vracet pouze nenačaté lékovky. Další připomínku měli kolegové, že příbalový leták není u každé lahvičky.

MVDr. Hojgr informoval plénum o přímém prodeji vakciny proti IBR firmou Mevet Svazu chovatelů holštýnského skotu s případným bojkotem této firmě.

Na telefonický dotaz přímo majiteli firmy informoval MVDr. Zdeněk Sýkora, že je chovalelé oslovili, stejně jako několik dalších firem, samozřejmě, že dodávka vakcíny této firmě, která má i distribuční registraci, je možná pouze na recept veterinárního lékaře podle zákona o léku. Oznámil také, že žádná další jednání s touto firmou nebyla, ale přesto nabízí chovatelská firma tuto vakcínu za cenu 69 Kč, jak posléze dr. Sýkora doplnil telefonicky.

Z diskuse vyplynul úkol, požádat státní správu o stanovisko, jak postupovat s načatou lékovkou vakcíny proti katarální horečce, která se nespotřebuje, a dále, zdali mají soukromí veterinární lékaři povinnost hlásit nevakcinované psy, kteří pokousali člověka, zajistí MVDr. Vitásek.

Po skončení oficiální části jednání probíhala společenská část diskuse do večerních hodin.

 
MVDr. Miroslav Vitásek