Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zaplaťte pojištění v čas

Zaplaťte pojištění v čas

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vám připomněla, že dle Rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2008 do 31.1.2008. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007.

Platby pojištění na rok 2008:

Volba rozsahu pojištění přímou platbou dle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24
Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a.s.)

Platby zašlete prosím vzhledem k bankovním převodům nejpozději do 27. 1. 2008, abychom zvládli zpracování v termínu stanoveném ve smlouvě.Pokud uhradíte po termínu budete pojištění až od data úhrady ročního pojistného .

Majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

1. Pojistné plnění /rozsah plnění

Poř.

č.

Limit pojistného plnění 1)

Spoluúčast 2)

Územní platnost

Roční pojistné

1.

250 000 Kč

1 000 Kč

ČR

2 400,-Kč

2.

500 000 Kč

1 000 Kč

3 000,-Kč

3.

1 000 000 Kč

1 000 Kč

4 100,-Kč

4.

2 000 000 Kč

1 000 Kč

5 350,-Kč

5.

3 000 000 Kč

1 000 Kč

6 800,-Kč

6.

5 000 000 Kč

1 000 Kč

10 200,-Kč

7.

10 000 000 Kč

1 000 Kč

16 000,-Kč

1.

250 000 Kč

1 000 Kč

Evropa

3 600,-Kč

2.

500 000 Kč

1 000 Kč

4 500,-Kč

3.

1 000 000 Kč

1 000 Kč

6 525,-Kč

4.

2 000 000 Kč

1 000 Kč

8 025,-Kč

5.

3 000 000 Kč

1 000 Kč

10 210,-Kč

6.

5 000 000 Kč

1 000 Kč

15 300,-Kč

7.

10 000 000 Kč

1 000 Kč

24 000,-Kč

1) Horní hranice pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku ze všech druhů sjednaných pojištění pro jednoho a každého pojištěného a v průběhu pojistného roku nelze rozsah navýšit.Navýšení v průběhu roku je možné jen individuální smlouvou na připojištění nad zvolený rozsah. Kriteria pro výpočet pojistného jsou roční obrat, počet zaměstnanců a zvolená pojistná částka.

V 0lomouci 12. 10. 2007

Zdeňka Hanelová,
tel. 602 783 769