Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zaplaťte pojištění včas !!!

!!! Zaplaťte pojištění včas !!!

Vážené dámy a pánové,

informace k platbě pojistného pro rok 2008 jsou zveřejněny v 11. čísle Zvěrokruhu. Pohlídejte si prosím včasné zaplacení pojistného. Pojistné uhraďte nejpozději do 27. 1. 2008, poněvadž pojistné musí být odvedeno na pojišťovnu již k 31. 1. 2008. Z tohoto důvodu je nutné, abyste dodrželi termín stanovený v pokynech. Při opožděných platbách budete bohužel pojištěni až od data skutečného zaplacení, ne od 1. 1. 2008.

Zvažte dobře i výši limitu – do loňského roku jste měli nejnižší limit 500 tis., nyní máte možnost volby již od 250 tis. Tento limit však považuji za velmi nedostatečný, zejména z pohledu obecné odpovědnosti, regresů … V časopise Profit v čísle 41/2007, příloze Speciál, byl článek věnovaný profesním odpovědnostem. Zde se autor článku zmiňuje, že pojistnou částku na profesní odpovědnost alespoň půl milionu považuje za přiměřený rozsah pojištění. Já osobně bych vám doporučovala nejnižší limit pojištění preventivně 1 mil.

Nově bude od 1. 2. 2008 určen sublimit – nejvyšší pojistné plnění na jeden kus – zvíře maximálně 5 mil.

V případě, že budete potřebovat vyšší limit pojištění na jeden kus (nad 5 mil. pořizovací – obvyklé ceny), bude nutné,

abyste se spojili se mnou za účelem zajištění individuálního připojištění. (Nový sublimit se nevztahuje na platby pojistného, které bude uhrazené do termínu stanoveném pro zaplacení pojistného na rok 2008.) Dále můžete

Dále můžete využívat 20 % slevy na povinné ručení aut. O tento pojistný produkt je nejvyšší zájem. Mám příslib, že toto zvýhodněné pojištění bude pokračovat i v příštím roce.

Nezapomínejte na produkt Kryštof. Sazby jsou přílohou tohoto článku. Pokud vám předložená nabídka nevyhovuje, je možné vaše požadavky řešit individuálně.

V případě předpokládaných pojistných událostí vás upozorňuji na nutnost zajištění pitvy a dalších nutných vyšetření podle specifikace škody. Například toxikologické vyšetření, vyšetření na inhibiční látky, hlášení o změně účinku u léčiv … Vysvětlete nutnost doložení těchto odborných posudků vašim klientům. V případě, že obdržíte vznesené požadavky na náhrady škod cestou právní, například výzvou právníka poškozeného, soudní cestou formou žaloby atd. je nutné, abyste i tyto formy vznesených požadavků na náhrady škod ihned nahlásili. I v případě, že pojišťovna požadavek na náhradu škody v dřívějším šetření zamítla.

Dovolte, abych vám všem poděkovala za dosavadní spolupráci. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně úspěchů ve vaší odborné praxi i v osobním životě a pevné zdraví v roce 2008.

Sazebník limitů plnění a ročního pojistného pro členy KVL a jejich zaměstnance

Varianta A: Limit plnění v Kč Pojistné
Pojištění přestupků 100 000
975
Připojištění právních služeb 5 000
318
Pojištění odevzdání řidičského průkazu PI. 109 500 (denní limit 300 Kč)
2 600
Varianta B: Limit plnění v Kč Pojistné
Pojištění přestupků 100 000
975
Připojištění právních služeb 5 000
318
Pojištění odevzdání řidičského průkazu PII. 182 500 (denní limit 500 Kč)
3 770
Varianta C: Limit plnění v Kč Pojistné
Pojištění přestupků 100 000
975
Připojištění právních služeb 5 000
318
Pojištění odevzdání řidičského průkazu PIII. 365 000 (denní limit 1 000 Kč)
6 370

Platby pojistného:

Varianta A – roční pojistné 3893 Kč
Varianta B – roční pojistné 5063 Kč
Varianta C – roční pojistné 7663 Kč

Variabilní číslo: rodné číslo
Specifický symbol: registrační číslo KVL
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24/0 600 (Ge Money Bank, a. s.)

Věnujte prosím patřičnou pozornost symbolům platby.

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet makléře.

2. Pojistitel zašle pojištěnému na jeho adresu pojistku s uvedením čísla.

Zdeňka Hanelová