Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zapojení komory v mezinárodních asociacích

Zapojení komory v mezinárodních asociacích

Jednání a účast členů představenstva Komory na mezinárodních jednáních, jakož i příspěvky mezinárodním institucím tvoří významnou část nákladů v rozpočtu KVL ČR. Jaký je praktický přínos těchto jednání?

Tyto otázky je nutno pokaždé znovu otevírat, protože krytí těchto výdajů pochází z valné většiny z členských příspěvků členů KVL.

Evropská veterinární federace (FVE) je mezinárodní sdružení 40 veterinárních asociací (Komor) z 35 evropských zemí. Má sídlo a stálou kancelář v Bruselu a prostřednictvím členských asociací reprezentuje 185 000 veterinárních lékařů, vykonávajících povolání v evropském prostoru.

FVE spojuje čtyři specializované nezávislé skupiny: 1. praktické veterinární lékaře (UEVP), 2. veterinární hygieniky (UEVH), 3. státní veterinární lékaře (EASVO) a 4. veterinární lékaře v průmyslu, vědě a vzdělávacích institucích (EVERI)

Úkolem FVE je politická obhajoba a podpora veterinární profese, její reprezentace na evropské úrovni a informační podpora členských asociací a jejich vlastních členů.

Každé tři roky se schází na plenárním zasedání 85 členských zemí Světové veterinární asociace (WVA), zatímco rada (představenstvo) WVA každý rok, a to zpravidla při příležitosti jednání některé větší regionální asociace – v tomto roce Panhelénské veterinární asociace.

Příspěvky do mezinárodních organizací jsou vypočítávány podle určeného klíče, který si jednotlivé organizace odhlasovaly. Kalkulační vzorce odrážejí zpravidla počet veterinárních lékařů v zemi či v členské asociaci, počet obyvatel dané země a hrubý národní produkt. Příspěvky KVL rostou zároveň s inflací, ale také vzhledem k plánům agendy jednotlivých asociací na následující rok. A v nemalé míře se zvyšují silným nárůstem hrubého národního produktu ČR (podle údajů Ročenky Světové banky).

Členství Komory v mezinárodních asociacích není povinné. Avšak naprostá většina evropských profesních asociací, stejně jako podstatná část profesních asociací „našeho civilizačního okruhu“, působí v těchto strukturách aktivně. Proto jsou shromáždění reprezentativním fórem pro politická i odborná východiska ve vztahu k současnosti i budoucnosti veterinární profese.

A to je pro období volného pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu nejen na evropské, ale rovněž na globální úrovni, nezbytné. Přeshraniční pohyb zvířat, produktů živočišného původu, profesních odborníků i veterinárních léčiv přináší navíc nutnost předvídat budoucí vývoj profesní politiky. K tomu je nutná registrace zahraničních kolegů, uznatelné minimum vzdělání pro vstup do povolání a kvalita absolventů jednotlivých škol, identifikace a registrace zvířat, stejně jako prodej veterinárních léčiv. Všechna tato témata mají dopad na budoucnost veterinářství a zůstanou předmětem politických úvah a regulací v jednotlivých zemích. Budou-li, či nebudou politická řešení těchto otázek úspěšně podrobena oponentuře, záleží do značné míry na tom, jak se jejich představitelé orientují v dané oblasti a jak jsou argumentačně vybaveni. Aktivní účast na mezinárodních jednáních je pro tuto případnou oponenturu nezbytným předpokladem.

Podrobnější pohled na činnost a život mezinárodních veterinárních asociací lze získat návštěvou jejich webových stránek:

www.worldvet.org nebo www.fve.org

MVDr Karel Daniel