Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady pro používání účtů časového rozlišení


Zásady pro používání účtů časového rozlišení

V účetní závěrce se náklady a výnosy účtují ve věcném a časovém rozlišení pomocí účtů:

381 – Náklady příštích období

účtují se zde výdaje běžného období, které se týkají nákladů příštích období, jako např. předplatné, pojistky, nájemné placené předem či náklady na zařazení většího množství nehmotného nebo hmotného majetku 

382 – Komplexní náklady příštích období

účtují se zde výdaje běžného účetního období, které se týkají konkrétního účelu, jako např. náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na výzkum a vývoj.

383 – Výdaje příštích období

účtují se zde náklady, které parří do běžného období, ale výdaj dosud nebyl uskutečněn, jako např. nájemné placené pozadu, prémie vyplacené po konci roku.

384 – Výnosy příštích období

účtují se zde příjmy běžného období, které patří do výnosů dalších období, jako např. předem přijaté nájemné, předem přijaté částky na zajištění servisních služeb

385 – Příjmy příštích období

účtují se zde výnosy běžného účetního období, které účetní jednotka obdrží až později, jako např. dotace vyplácené po skončení daného období

388 – Dohadné účty aktivní a

389 – Dohadné účty pasivní

na těchto účtech se zachycují případy časového rozlišení nákladů a výnosů, u kterých neznáme přesně výši. Na 388 se účtují např. náhrady od pojišťovny, na 389 se účtují např. nevyfakturované dodávky, náhrada za nevybranou dovolenou, bude-li proplacena v příštím roce.

 

Zásady pro používání účtů časového rozlišení