Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zasedání Okresního sdružení KVL Šumperk a Jeseník

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Miroslav Vitásek

Některá okresní sdružení jsou stále aktivní

 

Zasedání okresního sdružení KVL zahájil a nadále i řídil předseda OS Dr. Alois Frank, který přivítal přítomné, jmenovitě potom zástupce státní správy Dr. Němce a prof. MVDr. Z. Knotka, CSc.

V úvodu zasedání vystoupil Dr. Miloslav Němec z Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj a probral nákazovou situaci v Evropě. Informoval přítomné o předpokládaných změnách Metodiky kontroly zdraví, jejíž konečné znění bude předloženo při podepisování smluv na letošní rok.

Dále se rozebral ozdravovací program IBR skotu, který by měl v roce 2014 končit. Zmínil se také o změnách v dotacích oproti roku 2013. Diskuse byla k Aujeszkyho chorobě, státní zakázce, Q horečce a jejímu monitoringu.

Odbornou přednáškou se prezentoval prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., na téma Zajímavé kazuistiky v praxi exotických zvířat. Přednášku doprovázel diapozitivy a krátkými videi. Je to oblast, se kterou se malá praxe setkává stále častěji, a proto většina přítomných byla s tématem i provedením velice spokojena.

Firma Bayer ústy MVDr. Moniky Talafous Zemanové, Ph.D., představila nový přípravek Verafl ox. Jedná se o inovativní antibiotikum nové generace s vysokou účinností vůči významným patogenům a zvýšenou účinností proti G+ bakteriím.

Další přednášející byl zástupce firmy Mevet MVDr. Petr Drábek, který prezentoval nový výrobek firmy Merial, a to Softiflox, což je marbofl oxacin v tabletách s vysokou ochotou k příjmu u koček i psů.

 

Dále podrobněji seznámil plénum s kompletní řadou vakcin Purevax, která byla nově rozšířena o vzteklinu.

většina přítomných byla s tématem i provedením velice spokojena.

MVDr. Luboš Borkovec, viceprezident KVL, připomněl blížící se termín sněmu. Seznámil přítomné s průběhem světového kongresu v Praze, kde na tiskové konferenci zaznělo několik podnětů k zlepšení činnosti komory a její zviditelnění, proto tuto problematiku KVL zadala specializované agentuře. Dále informoval o jednání s SVS a probral problematiku petpasů, kde se chystá nový vzor.

Následovala bohatá diskuse k uvedeným tématům, kterou rozšířil Dr. Frank ještě o problematiku odčervení zvěře a zmínil sněm, který má na pořadu zejména změny řádů.

 

 
Miroslav Vitásek