Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zasedání Okresního sdružení KVL Šumperk a Jeseník

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Zasedání Okresního sdružení Šumperk a Jeseník se konalo v sobotu 12. 12. 2009. Zahájení provedl předseda okresního sdružení MVDr. Alois Frank, který přivítal členy, hosty a zástupce firem a seznámil všechny přítomné s programem.

MVDr. Zuzana Růžičková přiblížila přítomným firmu Boehringer Ingelheim Vetmedica a seznámila je s celým portfoliem firmy a zdůraznila význam některých léků včetně novinek.

Ředitel Krajské veterinární správy v Olomouci MVDr. Zdeněk Králík nastínil rámcově státní zakázku pro příští rok, zmínil i odlišné řešení problematiky nákazy bluetongue v zemích EU, dále otevřel otázku čipování koní, které provádí pracovníci Equiservisu v podstatě protiprávně, neboť se jedná o parenterální aplikaci, přičemž chovatelská veřejnost má zájem, aby aplikaci prováděli veterinární lékaři.

Dále zmínil problematiku tzv. veřejných porážek, což také odporuje platné legislativě, a otázku prodeje čerstvého mléka v automatech z hlediska hygieny.

 

Dr. Vitásek starší, mladší a nejmladší

Na jeho vystoupení reagovala řada kolegů k jednotlivým problémům, ale největší diskusi vyvolala realita aplikace čipů koním laickými chovateli, kteří prodělali jakési školení. Toto odporuje zákonu o veterinární činnosti, stejně jako zákonu na ochranu zvířat proti týrání.

Zástupce KVS inspektorátu Šumperk MVDr. Miloš Němec seznámil přítomné podrobně s koncepcí kontroly zdraví a vakcinace zvířat pro příští rok, zejména zdůraznil změny proti letošnímu roku. Připomněl nově zaváděné kontroly zdraví před přesunem zvěře z obor a zdůraznil, že za provedení zkoušek a vakcinací zodpovídá chovatelský subjekt, nikoliv veterinární lékař. Dále vysvětlil absenci další orální vakcinace proti vzteklině lišek.

V další části vystoupila MVDr. Hlavová za představenstvo Komory. Vyjádřila se k problematice čipování koní, ale i k dalším problémům, zejména distribuci léčiv chovatelskými organizacemi.

Vystoupení zástupce firmy CEVA Mgr. Proserové se týkalo léků, které firma vyrábí, ale i oznámení, že končí výroba Pilcanu a Polyverkanu.

Firma Mevet, kterou zastupoval MVDr. Petr Drábek, kromě stávajících vakcín a léků rozšiřuje nabídku o celou řadu kosmeticko- léčebných šamponů a sprejů zabírajících celou škálu kožních problémů.

V diskusi se vyjádřila řada kolegů k různé problematice, která trápí veterinární lékaře, hodně byla diskutovaná komorová databáze petpasů a čipů, stejně jako právní poradna. Z daných témat vyplynuly následující závěry:

Okresní sdružení žádá představenstvo KVL ČR:

 aby aktivně jednalo se SVS popř. Ministerstvem zemědělství ČR o zjednání nápravy a čipování koní se provádělo v souladu s platnou legislativou;

 zjednodušit ukládání petpasů a čipů do komorového registru a umožnit propojení všech registrů čipů tak, aby veterinární lékař mohl dohledat majitele ztraceného psa pomocí našeho registru;

 aby se zabývalo problematikou právní poradny KVL, která nefunguje ke spokojenosti veterinárních lékařů.

 
Zapsal: MVDr. Miroslav Vitásek