Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zasedání rady Světové veterinární asociace v Taipei

  Z činnosti komory

Karel Daniel

Co nového se chystá ve WVA

…nahoře: mrakodrap 101, donedávna nejvyšší budova na světě, je stále dominantou centra Taipei

 

Svět je naruby

V roce 1949 uprchly před komunisty spolu s generálem Čankajškem z Číny na ostrov Tchaj-wan (dříve nazývaný Formosa) dva miliony Číňanů a ti postupně ostrov ovládli. Původní populací jsou však na ostrově nadále považováni za přistěhovalce.

V průběhu posledních pěti let přesídlilo milion obyvatel Tchaj-wanu do kontinentální Číny a začalo zde podnikat.

Tchaj-wan sám si ovšem nadále říká Republic of China – byť při porovnání počtu obyvatel obou zemí musíme v neprospěch Tchaj-wanu několik nul umazat.

Podle statistiky je Tchaj-wan první na světě ve spotřebě whisky na jednoho obyvatele.

Taipeiský hotel Grand tvrdí v propagačních materiálech, že je jediným hotelem na světě, který má vnitřní i vnější architektonické uspořádání ve tvaru pagody.

Rada Světové veterinární asociace se zde shromáždila na pozvání a při příležitosti kongresu FAVA (Federace asijských veterinárních asociací).

široce diskutované rozhodnutí o používání elektronických hlasovacích zařízení

Kromě organizačních příprav spojených s pořádáním Světového veterinárního kongresu v Praze se jednání rady soustředilo na návrh nového základního dokumentu – Konstituce WVA. Za průlomové lze v této souvislosti považovat rozhodnutí a doporučení rady, aby Světová asociace při přijímání nových členů netrvala na územním vymezení země či celního teritoria uznáním Organizací spojených národů a aby jednotlivé země či celní teritoria mohly být zastupovány více než jednou veterinární asociací či komorou. Za zmínku rovněž stojí rozhodnutí o elektronickém způsobu voleb, vždy určitý čas již před konáním všeobecného shromáždění WVA, a rovněž široce diskutované rozhodnutí o používání elektronických hlasovacích zařízení na půdě všeobecného shromáždění Světové veterinární asociace.

 

… Grand Hotel na úpatí pohoří Jian Tan – palác ve tvaru pagody

…Z jednání Rady WVA – výkonný výbor rady (EXCOM)

 

… Dr. Johnson Chiang, současný prezident FAVA, byl velmi pozorným hostitelem

Rozsáhlé diskuse rady se rovněž soustředily na komunikaci WVA s jednotlivými členskými zeměmi a především na způsoby, jak dostat sdělení až k jejich jednotlivým členům, včetně způsobů možné eliminace jazykových přehrad, využívání sociálních sítí a podobně. Nejen uvnitř veterinární profese je dnes množství informací takové, že možnost jejich utřídění a individuálního využití se spíše ztrácí v jejich záplavě.

 
Karel Daniel