Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zaujatý report ze semináře – postgraduální praxe

Z činnosti komory

Lubomír Hošek

vystoupení Dr. Stephena Warea z Velké Británie a Dr. Hedy Krugerové z Německa

…Dr. Stephen Ware z Velké Británie

 

V pátek odpoledne 12. 4. 2013 proběhl bez valného zájmu členů KVL v rámci výstavy Vetfair velmi zajímavý seminář na téma PG praxe. Stěžejní byla dvě vystoupení – Dr. Stephena Warea z Velké Británie a Dr. Hedy Krugerové, české absolventky VFU pracující v Německu. Závěr semináře patřil Dr. Grymovi a Dr. Danielovi jako představitelům dvou odlišných názorů na PG praxi u nás. Dovolím si sdělit několikero naprosto osobních poznámek, které jsem si udělal v průběhu semináře.

A) Oba hlavní přednášející přednesli názory z Německa a Velké Británie, které ve vzácné shodě podporují postgraduální praxi (syn. profesní dozrání, úvod do praktického profesního života atd.).

Prostě existují spousty drobných dovedností, které si člověk osvojuje až na začátku profesní dráhy čerstvě po škole.

B) Dr. Ware představil nový termín – Year one skill’s – dovednosti prvního roku pro mladé doktory v PG praxi (různé pro mladé lékaře u malých zvířat, koní nebo hospodářských zvířat) – tyto dovednosti jsou konkrétnější, rozsáhlejší (představují na 300 položek) a hlubší než day one skill’s.

C) V Anglii chystali zavedení povinných praxí asi šest let – vychytali za nás všechny mouchy a s vysokou pravděpodobností, hraničící s jistotou, konstatovali, že tento krok neodporuje směrnici EU 36/2005 (a pokud ano, pak budou mít velmi brzy na krku první soudy, stejně jako se očekává u nás). Povinná praxe tam vstupuje do druhého ročníku.

existují spousty drobných dovedností, které si člověk osvojuje až na začátku profesní dráhy čerstvě po škole

D) Máme jedinečnou šanci ušetřit šest let tápání a jako první v kontinentální Evropě zavést obdobný model jako v Anglii.

E) 24 měsíců nástupní praxe se jeví jako neudržitelné – již prostým pohledem by bylo málo školicích pracovišť (i Angličané připouštějí tento problém při jednoroční praxi). Přijatelnější se jeví 6 – 12měsíční cyklus.

F) Ve všech zemích platí (z titulu obecné legislativy), že absolvent školy je plně zodpovědný za svoji práci – i jako praktikant, v normálním životě ale praktikanti vždy pracují pod dozorem.

G) Praxe v Anglii je kontrolována průběžným hlášením absolventa, že absolvoval všechny požadované dovednosti – nepravdivé údaje jsou posuzovány jako falešná certifi kace = při odhalení následuje prosté vyloučení z komory. Praxe je ukončena absolvováním všech požadovaných dovedností.

H) V Německu dříve platila povinnost zkoušek z legislativy pro zahraniční absolventy (dnes neplatí). Přesto by bylo vhodné alespoň doporučovat absolventům jiné než brněnské školy složit nepovinnou zkoušku z veterinární legislativy ČR. Tato skutečnost je opomíjena, i když zcela samozřejmě předepisujeme zkoušku z legislativy absolventům ze 3. zemí.

I) V rámci pročítání stávajících předpisů jsem si uvědomil, že pořád platí řád o udělování osvědčení, který vyžaduje šestiměsíční pre- nebo postgraduální praxi – ze současného pohledu tuto podmínku splňují možná jen absolventi FVL, u hygieniků dochází k porušování tohoto předpisu, pokud dostanou absolventi FVHE osvědčení bez potvrzení o absolvování šestiměsíční praxe.

J) Tápání v oblasti nutné registrace absolventů (jsme kategorie OSVČ, pracující podle zvláštních předpisů) a předpisu povinné praxe lze řešit elegantně – po absolutoriu školy má nový MVDr. právo vstoupit do KVL, mohl by dostat osvědčení o členství v KVL, se kterým žádá o IČO, bankovní účet atd. a může se nechat zaměstnat či začít existovat jako OSVČ. Po absolvování praxe by teprve obdržel osvědčení o splnění podmínek k samostatnému výkonu veterinární činnosti.

V současné situaci se nám naskýtá jedinečná šance zavést smysluplný a účinný nástroj, jak pomoci absolventům dozrát a začít provozovat samostatnou praxi bez bolestivých přehmatů, provázejících vstup do profese. Obsáhlý přepis vystoupení Dr. Ware je podrobně zdokumentován zápisem LK z 12. 3. 2013.

 
V Brně 13. 4. 2013
Lubomír Hošek