Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravá zvířata = zdraví lidé

  Z ČINNOSTI KOMORY

Veterinární týden neboli Jedno zdraví

Veterinární profese získala podporu od Evropské komise pro zdraví (DG Sanco), která se rozhodla financovat kampaň za zdraví zvířat jako zdroj lidské potravy. Podpůrné akce byly zahájeny na konferenci uspořádané v Bruselu, současně budou na letištích rozdávány informační letáky o zákazu dovozu potravin živočišného původu do členských států Evropské unie jako součást prevence zavlečení nákaz ze třetích zemí. Na konferenci bylo přizváno na 400 účastníků ze zemí Evropské unie, Norska a Švýcarska, především z oblasti veřejného veterinárního lékařství (např. ze SVS ČR), ale i Evropské komise, profesních komor (KVL ČR), novin (mj. i MF Dnes), ochránců zvířat (IFAH Evropa), národních zastoupení při EU apod.

Konferenci zahajoval ředitel odboru zdraví zvířat při DG Sanco Bernard van Goethem spolu s Robertem Madelinem z pořádající DG Sanco.

Mezi hlavní řečníky patřili Bernard Valat, ředitel Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), prezident Federace veterinárních lékařů (FVE) Walter Winding, Elisabeth Jeggle – členka Evropského parlamentu pohovořila o výzvách a chystané legislativě v oblasti pohody zvířat, očekávajících farmáře v blízké budoucnosti.

Odpolední části, rozdělené do tří paralelních bloků, dominoval termín evropského ptydepe, neboli komunitární novořeči „biobezpečnost“.

V první sekci nazvané „Biobezpečnost na farmě, počítá se každá akce“ promluvili člen Evropského parlamentu N. Parish, P. Olsen z mocného zemědělského sdružení COPA/COGECA a další.

Ve druhé sekci s názvem „Biobezpečnost na hranicích a kontrola importu: Nemoci neuznávají hranice“ vystoupil kromě jiných i ústřední ředitel Francouzské veterinární správy M. Eliot, zástupce švédského celního úřadu, evropských komisí DG TAXUD a DG TREN.

Třetí sekce nesla název ústředního motta Veterinárního týdne: „Jedno zdraví: zdravá zvířata = zdraví lidé“ a vystoupil zde zástupce Evropského úřadu pro bezpečné potraviny R. L. Maijala, dále R. Lesius z Unie veterinárních hygieniků nebo např. předseda evropské pobočky IFAH Declan 0’Brian, kterého známe z vystoupení na loňském brněnském Středoevropském kongresu.

V rámci konference byl předveden výcvik labradora Berryho – jednoho ze smečky čichačů potravin, který pátrá na letišti Hamburk v zavazadlech cestujících ze třetích zemí po potravinách živočišného původu. Psi zde prozkoumají 2300 zavazadel měsíčně s 20 až 30 úspěšně odhalenými nelegálními dovozy potravin a zboží živočišného původu. Vyhledávají a jsou cvičeni na mléčné produkty – mléko, sýr, jogurty; na maso ve všech stupních zpracování – vepřové, hovězí, drůbež a zvěřina a ve speciálních dovozech jiných druhů potravin a také např. trofejí nebo kůží – kaviár, slonovina, korály, mušle a plody moře, želvy, kůže z krokodýlů a hadů, peří, kožešiny nebo i živá zvířata. Nejčastěji jsou to nelegální dovozy ze zemí, jako je Turecko, Rusko, Ukrajina a Tunisko. V současnosti je zde ve službě šest takto vycvičených psů.

Konferenci uzavřela Androulla Vasilliou, nejvyšší komisařka pro zdraví, která podpůrnou akci Jednotné zdraví aktivně podporuje, spolupořádá s Federací veterinárních lékařů Evropy a především financuje ze zdrojů EU. Generální ředitelka DG SANCO A. Vasilliou nemá profesně se zdravím zvířat ani lidí mnoho společného, je vzděláním právník, studovala v Londýně mezinárodní právo (1964 – 66). Pracovala v právních odděleních bank na Kypru. Po zvolení manžela do prezidentského úřadu na Kypru praxi ukončila a jako první dáma Kypru byla aktivní v sociální oblasti, pracovala i v kyperské delegaci při OSN a v dalších diplomatických a společensky významných kyperských organizacích. Podílela se aktivně na harmonizaci kyperské legislativy s normami EU. Přesídlila do Bruselu, kde žije spolu s manželem, hlavním vyjednavačem Kypru, a od února 2008 řídí Generální ředitelství komise pro zdraví a obchod DG SANCO (Directoriate General for Health and Customers). Jaké budou její další kroky v této funkci, není při pohledu z českomoravské kotliny příliš patrné, ale tato akce na zviditelnění veterinární profese se zdá smysluplná.

 
MVDr. Jan Bernardy