Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zdraví a reprodukce skotu aktuálně

  Z činnosti komory

 

Pro všechny zájemce o zdravotní problematiku skotu připravila KVL ČR na sobotu 26. ledna odborný seminář. Dopolední hodiny vyplnil aktuálními a praktickými poznatky MVDr. Jiří Davídek. Jeho příspěvky byly věnovány reprodukci skotu a příčinám a možnostem řešení zvýšené nemocnosti telat. Následovalo vystoupení MVDr. Jana Šterce týkající se nejčastějších fraktur u telat a jejich řešení. MVDr. Tomáš Haloun přiblížil auditoriu operace bachoru a jejich možná rizika a úskalí. Všechny příspěvky byly prezentovány jednoduchou, nicméně vysoce odbornou formou, což jistě všichni posluchači ocenili.

 
MVDr. Tomáš Jirásek