Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ze skutečného citu pramení respekt ke zvířatům

Ze skutečného citu pramení respekt ke zvířatům

Říj 23, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 23. 10. 2019

Ze skutečného citu pramení respekt ke zvířatům

Skutečný cit ke zvířatům znamená, mít k nim respekt. A z toho vyplývá nutnost nastudovat si, co zvířata k dobrému žití, tedy welfare, doopravdy potřebují.

A co vlastně zvířata potřebují? Především pochopení, odpovídající náplň života, tedy aktivitu přiměřenou druhu a plemeni zvířete, ale také klid a vhodné prostředí na odpočinek, zájem chovatele a pak také potravu, která odpovídá jejich fyziologickým požadavkům, etologii a zdravotnímu stavu.

Právě na rizika spojená s krmením chce dnes Komora veterinárních lékařů upozornit. Řada chovatelů se již musela obrátit na veterinární lékaře s alimentárními problémy zvířat, psů, koček, ale i koní či koz, které zapříčinil někdo jiný. Leckdo totiž v dobré víře nabídne cizímu pejskovi či kočce kus uzeniny, kosti z grilovaného kuřete, koním ve výběhu pečivo či cukr. To všechno může způsobit problém. Ostatně i v zákoně na ochranu zvířat proti týrání je nevyhovující krmení charakterizováno jako týrání. A do této kategorie patří kromě nefyziologického krmení i překrmování.

Pokud nabídnout cizímu zvířeti nějakou “dobrotu”, tak jen po dohodě s chovatelem. Ten ví, co je vhodné a kdy, nebo by to alespoň vědět měl, a zná také zdravotní stav zvířete. Popřípadě možná zdravotní omezení.

Vždyť základním předpokladem dobré pohody chovaných zvířat, čili welfare, je kromě odpovídajícího “bydlení” i správné krmení.

Ohleduplnost ke zvířatům a pochopení jejich požadavků je třeba projevovat činy.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com