Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ze života s daňovou kontrolou II

  Pro praxi – Daňová poradna


Slovo úvodem

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové,
jsme velice potěšeni vzrůstající poptávkou po našich službách. V tomto vydání vám opět přinášíme příběhy, nad kter ými je nutno se pozastavit a zamyslet. Jak je z jejich obsahu patrné, v současné době je nutností chránit své podnikání a tvrdě vydělané peníze. Rozhodně nechceme působit jako strašák. Myslím, že od toho jsou tu jiní, snažíme se objektivně analyzovat různé právně daňové problémy a převádět jejich následky do každodenní praxe. Věřím, že se vám náš miniseriál líbí a těším se i na vaše příspěvky, vždyť vaše dotazy mohou pomoci i ostatním.

Braňte se s námi! Dotazy prosím zasílejte na adresu: adamovic@zadaas.cz

S úctou a srdečným pozdravem

Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz


Zada

Daňový subjekt versus správce daně: když dva tvrdí totéž, nemusí to být totéž

Pořádek dělá přátele …

… což platí stoprocentně v oblasti podnikání a daní. V dnešním pokračování našeho miniseriálu o neblahých důsledcích daňových kontrol vám ukážeme, jaké absurdní případy se mohou stát, pokud chováte domácí zvířata, zejména psy, a využíváte domácí mazlíčky ke svému podnikání. Nakonec si ukážeme obtížnost dokládání absolvování cest za klienty v případě daňových kontrol zaměřených na cestovní náhrady.

Příběh první …

Stalo se v severních Čechách na přelomu let 2009–2010. Drobný podnikatel, pan XY, vlastnící agenturu na ochranu osob a majetku, si v roce 2007 v Nizozemsku objednal a následně dovezl tři speciálně vycvičené německé ovčáky.

Byla to nemalá investice, která se ale v jeho oboru časem zhodnotí. Jak se však měl daňový poplatník během daňové kontroly dozvědět, zvýšenou pozornost, jež svým psím kolegům věnoval, se mu neměla vyplatit.

Málokdo by si zřejmě i v nejfantastičtějším snu neuměl představit, že každé psí plemeno má tabulkově přidělenou krmnou dávku. Tato dávka je pevně stanovena.

Bohužel ji ale výše zmínění psi pravděpodobně neznali a v tomto případě i záměrně porušovali. Dovolili si totiž zkonzumovat denně v průměru řádově o jednu čtvrtinu granulí více, než stanovil plátce daně.

žádný živý tvor, tedy i pes, nebo dokonce člověk, nezkonzumuje stejné množství jako ostatní jeho druhu

Z tohoto důvodu byl tento rozdíl vyjmut a dodaněn. K celkové částce byla připočtena pokuta a penále z prodlení. Státní úředník slaví úspěch a podnikatel doplácí několik desítek tisíc korun.

Poučení:

Správce daně očividně potlačil jakoukoli možnost individuality v otázce spotřeby potravy, neboť každý živý tvor, tedy i pes, nebo dokonce člověk, nezkonzumuje stejné množství jako ostatní jeho druhu. Navíc odchylky od průměrné denní dávky se mohou lišit v závislosti na množství či druhu pohybu, věku apod. V tomto případě se proto nabízí na obranu proti postupu a rozhodnutí správce daně využít znalecký posudek, svědeckou výpověď či jiný důkazní prostředek k doložení zvláštnosti, resp. nadprůměrnosti chovaných zvířat, v našem případě speciálně vycvičených německých ovčáků.


… na rozdíl od německého ovčáka se speciálně vycvičená chihuahua se svou denní spotřebou granulí do tabulek státního úředníka pravděpodobně vejde
 

Příběh druhý …

Jaro roku 2010 v jižních Čechách. Menší podnikatel, pan XY, vlastnící truhlářství, byl nucen při daňové kontrole zaměřené na cestovní náhrady doložit pravdivost uvedených cest v letech 2007 a 2008. Konkrétně se jednalo o desítky služebních cest za klienty ze vzdálenějších obcí.

Je důležité si uvědomit, že člověku, který žije především na cestách a montážích mimo svoji dílnu, budou cesty, které se uskutečnily více než před dvěma roky, splývat.

Jen těžko může kdokoliv prokázat, že v čase X a místě Y opravdu byl a pokud tak neučiní, budou cesty z jeho účetnictví vyjmuty a dodaněny.

Nezbývalo tedy nic jiného než někdejší klienty oslovit s prosbou o podání svědecké výpovědi před správcem daně. Tento proces trval postupně téměř půl roku, přičemž zmiňovaný podnikatel musel vždy svědka k výpovědi dovézt a zase samozřejmě i odvézt. To vše na své vlastní náklady a na úkor svého podnikání.

Zděšení a beznaděj se dostavily až zcela ke konci, když byl podnikateli oznámen verdikt. Veškerá svědectví jsou považována za irelevantní. To z důvodu, že během procesu došlo k ovlivňování svědků.

Veškeré cestovní náhrady označené za nepodložené (ačkoliv svědecky prokázané) byly vyjmuty z účetnictví, dodaněny, byla přičtena pokuta a úrok z prodlení.

 

… berní úřad daně vybíral či bral, správce daně spravuje. To poslední zní lépe, ale ve výsledku …

Podnikatel doplácí několik set tisíc korun a jeho ztráty zapříčiněné půlroční prací na poloviční úvazek činí další sta tisíce korun. Opět další prohraná bitva.

Poučení:

Povinnost předkládat důkazy pro svá tvrzení má primárně daňový subjekt, neboť ten podává daňové přiznání, v něm něco tvrdí, a proto je tedy nucen i tato svá tvrzení relevantně doložit.

při posuzování důkazů se správce daně řídí zásadou volného hodnocení důkazů

Ovšem i výše zmíněná povinnost má své hranice, neboť daňové subjekty a správce daně podle daňového řádu spolu (s určitými výjimkami) vzájemně spolupracují, a proto je důkazní břemeno rozděleno mezi obě strany. V případě, že daňový subjekt důkazní břemeno unesl, přechází toto břemeno na správce daně a je povinen prokázat například v našem případě skutečnosti vyvracející věrohodnost, dále průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem apod. Hodnocení důkazů, provedené správcem daně, musí být předloženo daňovému subjektu ve zprávě o daňové kontrole.

Při posuzování důkazů se správce daně řídí zásadou volného hodnocení důkazů, tzn. že nejsou stanovena pravidla, pokud jde o množství důkazů a jejich důkazní sílu. Správce daně tedy zhodnotí důkazy podle své volné úvahy. Podle judikatury musí správce daně své rozhodnutí logicky fakticky i právně zdůvodnit tak, aby bylo možné se odvolat či podat žalobu pro nesprávný postup správce daně a případnou náhradu škody způsobené jeho rozhodnutím. Neučiní-li tak, lze napadnout nepřezkoumatelnost rozhodnutí správce daně.

Stalo se vám něco podobného? Znáte svá práva a povinnosti? Těšíme se, že i vy nám napíšete o svých problémech, nebo třeba s žádostí o radu. Vaše dotazy mohou pomoci i ostatním. Braňte se s námi!

 
E. Štěpánková,
V. Duchková,
D. Adamovič