Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ze života s daňovou kontrolou III

  Pro praxi – Daňová poradna

E. Štěpánková, V. Duchková, D. Adamovič

O neoblomných úřednících v dobách, kdy státní kasy se vyprazdňují

Vážení čtenáři,

v dnešním díle našeho miniseriálu „Ze života s daňovou kontrolou“ zjistíte, jaké potíže mohou způsobit dětské radovánky, respektive zapomenuté saně v místě podnikání jednoho z rodičů.

Náš příběh se začíná odehrávat ve druhé polovině roku 2009. Přenesme se do jednoho menšího města ve Středočeském kraji.

Milující otec

Panu XY, majiteli středně velké firmy, jež se zabývá maloobchodem, bylo oznámeno zahájení daňové kontroly na dani z příjmů za zdaňovací období 2007 a 2008. Sídlo firmy včetně skladových prostor bylo umístěno v odděleném a oploceném objektu nedaleko bydliště majitele firmy. Po zahájení kontroly úředníci z finančního úřadu sdělili podnikateli, že si chtějí celý objekt prohlédnout.

Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. U vchodu k centrálnímu skladu si kontroloři povšimli saní, jež tu zapomněla podnikatelova devítiletá dcera v době, kdy tam čekala na svého tatínka.

Verdikt zněl jednoznačně: Podle zjištěných skutečností není objekt využíván jen k podnikání, z toho vyplývá, že nemohou být uplatňovány všechny náklady vztahující se k objektu v účetnictví firmy jako daňově účinné.

Úředníci jsou neoblomní; náklady spojené s pronájmem objektu a dalším provozem byly poníženy o celou jednu třetinu a zpětně vyjmuty z daňových nákladů ve zmiňovaném období. I přes to, že v celém objektu již nebylo nalezeno cokoliv nepatřičného (kromě oněch dětských saní).


… a k jakému závěru by snaživý berní úředník asi došel, kdyby na vašem dvoře potkal ledního medvěda, uprchlého z projíždějícího cirkusu
 

Doměřená částka rozhodně majitele firmy nepotěšila. Přesahuje totiž 100 000 Kč. Co tedy čeká hrdinu našeho příběhu? Podle platných zákonných ustanovení je nutné v případě doměření daně zaplatit kromě doměrku daně také penále a úrok z prodlení. Penále činí 20 % ze zvýšení nebo snížení odpočtu daně, popř. 1 %, je-li snižována daňová ztráta.

Úrok z prodlení je počítán za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem, jenž následuje po dni splatnosti. Jeho výše není pevně stanovena; závisí totiž na výši tzv. repo sazby, kterou udává Česká národní banka. Repo sazba je dále zvýšena o 14 procentních bodů. Pokud repo sazba činí 1 % p. a., výše úroku z prodlení bude 15 % p. a.

Za předpokladu, že se majitel fi rmy rozhodne bránit, má možnost využít řádných, event. mimořádných opravných prostředků.

Mezi řádné prostředky patří např. odvolání. Odvolání je nutné podat do 30 dnů ode dne, jenž následuje po doručení dodatečného platebního výměru. Dobrou zprávou je to, že po novelách daňových zákonů má odvolání odkladný účinek.

Odvolání je nutné podat do 30 dnů ode dne, jenž následuje po doručení dodatečného platebního výměru
Pakliže majitel firmy s odvoláním neuspěje, existuje možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu, popř. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, nebo dokonce stížnost k Ústavnímu soudu.

Úrok z prodlení je počítán za každý den prodlení

Vzhledem k tomu, že státní kasa v dnešních časech zeje prázdnotou a stát se pokouší získat peníze ze všech možných zdrojů, můžete očekávat, že stát, resp. jeho úředníci si pro vaše peníze brzy přijdou! Proto je vhodné se v daňových záležitostech obrátit na odborníky.

A citát k poučení? Inu, i v tomto případě platí staré známé, že „všichni dospělí i daňoví úředníci byli nejprve dětmi, ale málokterý si to pamatuje“.

Stalo se vám něco podobného? Znáte svá práva a povinnosti? Těšíme se, že i vy nám napíšete o svých problémech, nebo třeba s žádostí o radu. Vaše dotazy mohou pomoci i ostatním. Braňte se s námi!

 
E. Štěpánková,
V. Duchková,
D. Adamovič

Slovo na závěr

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové,
jsme rádi, že s vámi můžeme být i v čase letních prázdnin, ačkoliv si uvědomujeme, že většina z vás je plně pracovně vytížena a slovo dovolená je zcela vzdálený termín. Přinášíme další z našich příběhů ze života, ve kter ých vás seznamujeme s osudy drobných podnikatelů a neblahými následky daňových kontrol. V letních měsících se chceme zaměřit právě na soukromé veterinární praxe. Naši obchodní zástupci vám osobně přiblíží naši službu a výhody s ní spojené. Těšíme se, že právě vy se stanete našimi klienty. Krásné prožití července a
braňte se s námi!

Dotazy prosím zasílejte na adresu adamovic@zadaas.cz

S úctou a srdečným pozdravem

Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz
internet: www.zadaas.cz