Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ze života s daňovou kontrolou – Všichni v jednom pytli –

  Pro praxi – Daňová poradna

V. Duchková, E. Štěpánková, D. Adamovič

Člověk si nemůže být jist ani před Pánem Bohem. Natož před berním úřadem. Proto platí dvojnásob: Důvěřuj ale prověřuj!

Slovo úvodem

Vážené dámy a pánové,

v dnešním článku se budeme znovu věnovat „příběhu ze života”, na kterém je zajímavé, že ač se zprvu zdá, že podnikatel má vše v pořádku a má toho nejlepšího účetního pod sluncem, tak se může zodpovídat i z toho, co sám nezavinil. Věřím, že náš příběh bude inspirací i poučením zároveň. Těšíme se na Vaše příspěvky a dotazy. Váš dotaz může pomoci i Vašim kolegům.

Braňte se s námi.

S úctou a srdečným pozdravem

Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz

Tento příběh začíná v jarním období roku 2010 a odehrává se v Jihočeském kraji v jednom větším městě.

Smutnou hrdinkou našeho příběhu se stává jedna místní podnikatelka. Ta v nedávné době otevřela několik obchodů s luxusním oblečením a doplňky – náramkovými hodinkami.

Jako správně uvažující podnikající osoba věděla, že musí o své činnosti zpravit široké okolí. Domluvila se tedy s nejmenovanou marketingovou a PR společností na vytvoření reklamní kampaně, která měla zásadně podpořit její podnikatelskou činnost.

Tato společnost, ač mediálně známá i konkurencí dlouhodobě uznávaná, spolupracovala s jistým externím dodavatelelem, který byl obviněn a následně odsouzen ze spáchání trestného činu „zkrácení daně, poplatku a podobné dávky“ podle tehdy platného trestního zákona č. 140/1961 Sb.

Pouze na základě této skutečnosti zahájil příslušný fi nanční úřad daňovou kontrolu také u marketingové společnosti a jejího vedení a i těmto osobám bylo následně sděleno obvinění z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné dávky.

V návaznosti na tyto kroky pokračovali úředníci fi nančního úřadu v dalším prověřování a zahájili daňovou kontrolu i u nic netušící podnikatelky, která se stále snažila úspěšně rozvíjet své podnikání.

obvinění z trestného činu zkrácení daně

… někdy stačí i pár zapomenutých drobných, které patří státu a nikoliv vám. A oheň je na střeše

 
V této nepříjemné situaci nejde jen o vlastní doměrek daně, který správce daně může při daňové kontrole odhalit, ale o obhájení celého způsobu podnikání. Je nutné předložit relevantní důkazy o řádnosti jejího podnikání a zároveň dokázat, že nespáchala ani se žádným způsobem nepodílela na spáchání jiného trestného činu nebo neudělala jiná závažná pochybení.

Pakliže by takovou skutečnost neprokázala, hrozí jí podle příslušných zákonných ustanovení nejen

doměrek daně, ale případné trestní stíhání podle trestního zákoníku (dříve trestní zákon) s hrozbou zákazu činnosti nebo i odnětí svobody. Správce daně je totiž oprávněn již při pouhém podezření předat svá zjištění jako podklad pro zahájení trestního stíhání.

A jaké poučení vyplývá z našeho nepříliš optimistického příběhu?

Můžete se snažit sebevíc, ale pokud budete obchodně spojeni s někým, kdo krátí daně a podvádí, budete pravděpodobně nuceni čelit výše uvedeným skutečnostem. Ze strany podnikatelky možná došlo právě k jisté nepozornosti nebo neznalosti při kontrole daňových dokladů. Možná přehlédla skutečnosti, které by jí napovídaly, že se děje něco nekalého. V případě, že by spolupracovala s kvalitním daňovým poradcem, nebyla by se dnes dostala do takové svízelné situace.

Nenechávejte proto věci náhodě a braňte se s námi

 
V. Duchková,
E. Štěpánková,
D. Adamovič