Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zemřel profesor MVDr. Miloslav Zendulka

Společenská rubrika

 

Ve věku 91 let zemřel dne 26. ledna 2013 dlouholetý vedoucí katedry patologické morfologie Vysoké školy veterinární v Brně v letech 1962–1988. Děkanem Veterinární fakulty byl v letech 1959–1964 a později od roku 1970 až do svého onemocnění v roce 1971 rektorem Vysoké školy veterinární v Brně.

Byl oblíbeným vysokoškolským učitelem. Jeho přednášky a praktická cvičení byly velice zajímavé a názorné, dotované velmi bohatým pitevním materiálem při demonstracích.

Významné jsou i jeho knižní publikace, které presentoval se svými tuzemskými i zahraničními spolupracovníky. Byly to učebnice a atlasy veterinární patologie, které výrazně doplňovaly jeho výklad v přednáškách a v početných ochotně předávaných konzultacích. Jeho vědecko-výzkumná činnost byla soustředěna na problematiku tuberkulózy, patologii otrav a patologických změn při parazitárních onemocněních. Profesor Zendulka byl členem akademie zemědělských věd. Je to přibližně rok, kdy jsme mu my, bývalí žáci gratulovali k 90. narozeninám a děkovali za vše, co pro rozvoj veterinární patologie a vývoj naší alma mater vykonal. Žel odešel z tohoto světa a zůstává v mysli svých kolegů a žáků s tím, že mu opět děkujeme za vše, co pro rozvoj veterinární patologie a veterinární medicíny udělal.

   

Čest jeho památce!
Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.