Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zeptali jsme se za vás

  Pro praxi

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Otázky:

Zdeněk Stehno, EuroPR:

Odpovědi:

MVDr. Michal Vítek, předseda volební komise Komory veterinárních lékařů

Pane doktore, v letošním roce došlo při volbě orgánů Komory veterinárních lékařů k některým změnám. Co nám o nich můžete říci?

V letošním roce bylo tradiční korespondenční hlasování doplněné i hlasováním elektronickým. Cílem byla snaha zjednodušit členům Komory hlasování i volební komisi sčítání hlasů. K mému překvapení volila naprostá většina hlasujících tradiční způsob. Věřím, že v příštích volbách bude poměr jiný, ale o způsobu příštích voleb musí rozhodnout představenstvo. Výsledky hlasování potvrdil v tajných volbách XX. sněm KVL.

Jak jste byl spokojen s účastí ve volbách?

Jsem velmi spokojen, protože celkem volilo skoro 30 % členů Komory, což je nejen nejlepší výsledek za posledních dvanáct let, ale i padesátiprocentní nárůst oproti volbám minulým. Mohla tomu pomoci i dlouhodobá propagace elektronických voleb, přestože se většina nakonec rozhodla volit korespondenčně.

Nezarazilo vás poměrně malé množství kandidátů do jednotlivých orgánů

Vůbec ne, protože bylo i hůř. V posledních letech je počet kandidátů přibližně na této úrovni. Potěšující je, že se přesto v každých volbách objeví nové tváře, díky kterým dochází k postupné proměně jednotlivých orgánů. A postupná proměna je podle mého názoru správným trendem.