Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zeptali jsme se za vás

  Pro praxi

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

MVDr. Vladimíra Tlučhoře,

bývalého předsedy revizní komise KVL

 

Pane doktore, stal jste se členem představenstva Dostihového spolku Pardubice, ve kterém v letošním roce došlo k velkým změnám. Co můžeme očekávat vroce příštím?

Dostihový sport zůstane i v příštím roce jednou z hlavních priorit města Pardubice. Na závodišti se plánuje částečná rekonstrukce dráhy, a tím i vytvoření lepších a bezpečnějších podmínek nejen pro jezdce, ale hlavně pro koně.

Předpokládáme, že se nám podaří i pro návštěvníky vytvořit nejen lepší komfort na tribunách i servis v ostatních prostorách závodiště určených pro diváky.

Jednou z nových aktivit by mělo být vytvoření podmínek pro společenské akce – neformální setkání s partnery i v době, kdy dostihy neprobíhají. Důležitý je i fakt, že v současnosti probíhají intenzivní jednání Dostihového spolku s majiteli dostihových koní a stájí o změnách, které učiní jejich účast na pardubickém závodišti ještě atraktivnější než dosud.

A co vaši obchodní partneři?

Pochopitelně i pro ně se připravuje nový model spolupráce, který musí být oboustranně výhodný. Bez spolupráce s obchodními, reklamními a mediálními partnery není možné takové atraktivní dostihy pořádat. Proto předpokládáme, že všechny dostihy, konané v Pardubicích, budou sledovány televizními kamerami a alespoň z části vysílány v přímém přenosu.

A co byste vzkázal kolegům veterinářům?

Kůň bez veterináře sice může existovat, ale nemůže dlouhodobě závodit. Zkrátka veterináři, koně a dostihy k sobě patří skoro neodmyslitelně. Proto věřím, že i Komora veterinárních lékařů se stane partnerem Dostihového spolku a umožní svým členům strávit mnohé příjemné chvíle na závodišti, a to nejen při sledování dostihu a při přátelských diskusích.