Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zeptali jsme se za vás – MVDr. Radka Vaňousová

  Informace – zprávy – výzvy

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

MVDr. Radka VAŇOUSOVÁ

 

Co jsou to webináře?

Webináře jsou interaktivní přednášky, které je možno sledovat přes internet. Posluchači se přihlásí na určitou webovou adresu a zobrazuje se jim prezentace přednášejícího, okno s přednášejícím a hact mezi všemi zúčastněnými. V průběhu přednášky mohou posluchači pokládat otázky a tesjně tak může přednášející pokládat otázky formou kvízu posluchačům. Tyto přednášky se automaticky nahrávají a posluchači tak mají možnost, kdykoli si je znovu přehrát.

Jaké využití může tento program mít?

Představenstvo má v úmyslu tento program používat nejenom ke klasickým vzdělávacím webinářům, ale i k w ebinářům na aktuální témata, se kterými je třeba seznámit členskou základnu, týkajícím se např. legislativy nebo ostatních novinek v činnosti KVL ČR. A v neposlední řadě se takto dají nahradit některá jednání, která mohou probíhat on-line bez nutnosti cestovat do Brna.

Jak jste na tom s jejich realizací?

Zatím jsme testovali programy od různých fi rem pro pořádání webinářů. Po posouzení různých vlastností a parametrů a psočítání nákladů jsme doporučili nákup licence od fi rmy Adobe, který již byl schválen představenstvem. Pro správný provoz webinářů je připraveno i internetové připojení, na sekretariátu je připraveno i technické řešení komorového serveru. Následně došlo k zablokování tohoto rozhodnutí revizní komisí a konečné rozhodnutí vzejde z příštího jednání představenstva.