Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Životní jubileum: Profesor MVDr. Jaroslav Kursa, DrSc.

Životní jubileum

Profesor MVDr. Jaroslav Kursa, DrSc. – 75 let

Profesor Jaroslav Kursa se dožívá letos 75 let života uprostřed činorodé práce vysokoškolského učitele.

Narodil se v Onšovicích na Prachaticku. Absolvoval Vyšší rolnickou školu v Klatovech, Veterinární fakultu VŠZ Brno dokončil roku 1956. Působil v Českých Budějovicích nejprve jako obvodní lékař, pak byl vedoucím veterinárního střediska a nakonec vedoucím Krajské veterinární nemocnice. V roce 1967 přešel na Agronomickou fakultu VŠZ Praha v Českých Budějovicích, kde získal titul docenta, od roku 1991 je profesorem zoohygieny a prevence chorob hospodářských zvířat. V roce 1990 se stal děkanem PEF a o rok později proděkanem pro zahraniční styky.

Na Agronomické fakultě vyučoval anatomii, fyziologii a zoohygienu a prevenci hospodářských zvířat. Orientoval se na moderní preventivně diagnostickou činnost ve velkochovech. Jeho kvalitní pedagogickou činnost obohatila též rozsáhlá vědecko výzkumná práce.

Prioritní podíl představuje u profesora Kursy jeho studium nutričních a svalových dystrofií u výkrmného skotu a u telat, dále odhalení úlohy selenového deficitu a studie regulace jodu v potravinách živočišného původu.

Dalším okruhem je výzkum zátěžových myopatií u prasat z hlediska epizootologického, patofyziologického, biochemického a histomorfologického.

Z ostatních oblastí zájmu profesora Kursy jmenujme výzkum poruch metabolismu u dojnic vysokoprodukčních chovů se zaměřením na jaterní poškození, terapii těchto stavů a konečně výzkum parazitóz a mykóz hospodářských zvířat. Publikační činnost představuje 254 publikací a 121 referátů přednesených na domácích i zahraničních konferencích.

Zemědělská a veterinární veřejnost přeje profesoru Jaroslavu Kursovi hodně zdraví a elánu.

Vivat, crescat, floreat !!

Prof. MVDr. Antonín Fišer, DrSc.