Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušenosti s použitím prostaglandinů v systémech řízené reprodukce u vysokoprodukčních dojnic

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

MVDr. Martin Štěrba

Cyclix v každodenní praxi

… kdy je zvíře zdravé, na to veterinář přijde, ale kdy je šťastné, o tom se vede řada laických diskusí. Tento případ se zdá být zcela mimo diskusi

 

Ve své praxi máme zhruba 3000 holštýnských dojnic a 600 krav žírného skotu. Management reprodukce se v našich chovech provádí nejčastěji systémem Pre-synch, Ov-synch, ale také přímou aplikací D-cloprostenolu – zásadně však po sonografi cké diagnostice přítomnosti žlutého tělíska.

Za dobu své praxe jsem používal více druhů prostaglandinů a ověřil jsem si, že ne všechny mají stejný luteolytický účinek. Někdy se mi stávalo, že i po dvojí aplikaci D-cloprostenolu při synchronizaci stáda dojnic, byl na ováriích zaznamenán výskyt žlutého tělíska dokonce u většiny kusů, a to v době tří dnů po 2. aplikaci, tedy v době předpokládané říje. Stávalo se to občas i při léčbě pyometry, která byla ultrasonografi cky diagnostikována. Po aplikaci prostaglandinu jsme po týdnu provedli kontrolu. Pyometra i žluté tělísko přetrvávaly.

Když jsme pátrali po možných příčinách selhání luteolytického účinku, zjistili jsme zásadní rozdíly v obsahu aktivního D-izomeru cloprostenolu v jednotlivých preparátech. V preparátech na trhu v České republice najdeme koncentrace D-cloprostenolu 0,075 mg/ ml, ale i 0,125 mg/ml. Tam, kde je obsah nižší, zřejmě dochází k tomu, že při aplikaci doporučené dávky 2 ml přípravku může při plošné aplikaci, která je v dnešní praxi běžná, dojít k nepatrným ztrátám aplikovaného přípravku, zejména při použití jehly s větším průměrem, ale také nesprávnou aplikací, která je u volně ustájených zvířat někdy problematická. Myslím, že nejlepší je aplikace do svalstva zadní strany stehna (hlavně do m. semitendinosus), ale v praxi je právě častější aplikace do gluteální svaloviny dojnice, kde jsou často starší mikroabscesy. Podle mých zkušeností také častěji dochází k částečnému vytečení preparátu po vytažení injekce. A pak již zřejmě doporučené dávkování nestačí. Navýšení dávky v ml by sice účinek zlepšilo, došlo by však k navýšení ceny, a to jsme samozřejmě nechtěli.

Proto jsme hledali produkt s co nejvyšším garantovaným obsahem aktivního D-cloprostenolu v dávce. Toto splňoval Cyclix inj., kde je podle výrobce obsaženo 0,25 mg aktivního D-cloprostenolu ve 2 ml dávce. Už jenom toto se nám zamlouvalo. Cyclix jsme vyzkoušeli v praxi a používáme jej dnes paušálně. Jsme spokojeni jak s cenou, tak s účinkem. Vyhovuje i možnost ekonomického balení 50 ml pro velká stáda a balení 20 ml pro menší chovy.

Jsem přesvědčen, že spolehlivost luteolytického účinku je pro dobré výsledky systému Pre-synch stěžejní. Je to dáno třemi aplikacemi cloprostenolu. Pokud kterákoliv z nich selže, výsledek se nedostaví a navíc jsme ostatní hormonální přípravky aplikovali zbytečně.

Na závěr bych rád uvedl, že výběrem přípravku Cyclix inj. jsme v našich chovech na reprodukci také ušetřili fi nanční prostředky. A to nejen přijatelnou cenou Cyclixu, ale také tím, že nám pak lépe fungují synchronizační protokoly.

 
MVDr. Martin Štěrba
– praktický veterinární lékař, Opava