Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zlaté diplomy

Zlaté diplomy

V duchu tradice přijali tzv. zlaté diplomy ti absolventi Vysoké školy veterinární, kteří ukončili studia r. 1956. Slavnostní akt proběhl 29. 6. letošního roku v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat. Diplomy předával doc. MVDr. Leoš Palata, Ph.D. a prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil Dr. Sc., jako promotor. Prof. MVDr. Jaroslav Doubek CSc. představil jednotlivě přítomné absolventy.

Z celkového počtu 215 absolventů tohoto ročníku se podařilo oslovit 102 lidí a diplom osobně převzalo 56 těchto seniorů. Ostatní dostali diplom poštou. Mnozí z absolventů byli úspěšní i na mezinárodní scéně, pomohli při zahraničních stážích například při likvidaci nákaz v Alžírsku, Mongolsku a na Kubě. Významná je i jejich dlouholetá činnost pedagogická.

Před vlastní zlatou promocí proběhlo přátelské posezení v Kabinetu dějin veterinární medicíny a prohlídka klinik FVU.

V závěru této akademické slavnosti promluvil za promované MVDr. Karel Svitavský, který charakterizoval průběh studií a poděkoval za uskutečnění tohoto setkání.

Slavnost připravili pracovníci Kabinetu dějin veterinární medicíny v čele s PhDr. Jiřím Šindlářem, Ph.D., prof. MVDr. Radkem Böhmem, Doc. MVDr. Vladimírem Plevou a ing. Evou Vránovou pod záštitou vedení naší Alma mater. Všem patří srdečné poděkování promujících.

MVDr. Jiří Soukup