Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny curricula na Fakultě veterinárního lékařství Brno

  Informace – zprávy – výzvy

Tisková zpráva

Cesta mezi nejprestižnější fakulty Evropy

… kvalitní výuka nepřinese jen prestiž fakultě, ale prospěje především studentům a tím i profesi vetrináře

 

Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno oznámila zásadní změnu curricula – do čtyř let chce patřit ve svém oboru mezi špičku v Evropě

Po jednání kolegia děkana a porady přednostů oznámilo vedení FVL VFU Brno zásadní změnu curricula a struktury Fakulty veterinárního lékařství. Fakulta chce v roce 2014 obhájit náročnou mezinárodní evaluaci (mezinárodní posouzení kvality výuky), díky níž bude patřit mezi nejprestižnější veterinární fakulty v Evropě.

Curriculum (studijní program) Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno bude v rámci evaluace posuzováno podle curricula nejlepších evropských států. Pokud chce uspět, musí uskutečnit tři zásadní změny:

1. Veterinární studia

Posílení praktické výuky a soustředění se zejména na výuku dovedností veterinárního lékaře především v posledních semestrech jeho studia.

V Evropě se rozvíjí medicína psů, koček, exotických i dalších zájmových zvířat a koní, proto je trendem tuto výuku posilovat, a to v oblasti interní medicíny, chirurgie a ortopedie, porodnictví, zobrazovacích metod apod. Dalším trendem je posilování diferenciace ve výuce, tj. doplnění pevné části studijního programu volitelným penzem podle budoucího profesního zaměření studenta.

bude veterinární vzdělávání na naší univerzitě srovnatelné s evropskou špičkou


2. Výzkum

Mezinárodní evaluace sleduje provádění veterinárního výzkumu na fakultě včetně výzkumu uskutečňovaného ve spolupráci se studenty. V posledních letech byl na fakultě podporován stěžejně klinický výzkum v oblasti hospodářských zvířat. Pro úspěšnou evaluaci bude nutné podpořit výzkum také na ostatních klinikách a dalších pracovištích fakulty. V oblasti výzkumu fakultě významně pomůže zapojení se do projektu středoevropského technologického institutu CEITEC a příprava spolupráce s mezinárodním centrem klinického výzkumu FNUSA – ICRC.

3. Organizační změny a modernizace prostorového a technologického zázemí pro výuku

Pro další období bude na Fakultě veterinárního lékařství uskutečněna významná organizační změna, která koncentruje fi nanční, přístrojové a lidské zdroje do větších celků a vytváří tak předpoklady pro její úspěšné mezinárodní posouzení. K 1. březnu 2011 byli na fakultě také uvedeni do funkce nově zvolení přednostové kliniky a ústavů restrukturalizovaných pracovišť, kteří budou významně pracovat na plnění kritérií potřebných pro mezinárodní evaluaci. Do této koncepce zapadá také v loňském roce nově zrekonstruovaná budova klinického pracoviště pro choroby prasat na nejmodernější evropské úrovni. Je zde vybudováno zázemí pro špičkový klinický výzkum ve spolupráci s humánní medicínou zaměřený na hledání náhrad orgánů a tkání s využitím kmenových buněk a nanotechnologií.

Mezinárodnímu postavení fakulty napomáhá také působení jejího děkana prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA v nejvyšším orgánu Evropské asociace veterinárních fakult (EAEVE) i jako prezidenta Středoevropské asociace veterinárních fakult.

„V posledních dnech se stále hovoří o kvalitě českých vysokých škol a jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Po splnění náročné evaluace, kterou podle nových norem prošly první veterinární fakulty v západní Evropě, například fakulta ve fi nských Helsinkách, bude veterinární vzdělávání na naší univerzitě srovnatelné s evropskou špičkou, což posílí prestiž celé univerzity,“ říká prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor VFU Brno.