Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v dani z příjmů od roku 2015

  Časopis Zvěrokruh 1/2015
     Pro praxi – Daňová poradna

 

David Adamovič

S novým rokem přicházejí nová pravidla

Čas běží nezadržitelně dopředu, je tu nový rok 2015 a s ním přichází množství legislativních změn. Připravili jsme pro vás ty obecně nejdůležitější z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (dále jen „ZDP“).

První z novinek a změn je zvýšení daňové slevy na druhé dítě o 2400 Kč ročně a na třetí dítě o 3600 Kč ročně s tím, že daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna (viz § 35c odst. 1 ZDP). Nyní je možné na každé dítě odečíst z daní 13404 korun ročně (je-li dítě zdravotně postižené, lze si odečíst dvojnásobek), tedy 1117 korun měsíčně. Podle schválené novelizace se má sleva na druhé dítě zvýšit o 200 korun měsíčně a na třetí o 300 korun měsíčně. U rodin s jedním dítětem se v této věci nic nemění. Do budoucna chce vláda slevy na děti dál zvyšovat, ale až dalšími novelami zákonů. Do roku 2017 by měla sleva na druhé dítě vzrůst až o 500 korun a na třetí i další dítě o 900 korun měsíčně.

 

Další novinkou je také sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky, a to ve výši skutečných nákladů, maximálně lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy (viz § 35bb ZDP). Daňová úleva bude náležet na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti a bude se vztahovat na dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů. Také se vztahuje na dítě druhého z manželů nebo vnuka/vnučku, pokud bylo dítě prarodičům svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče nahrazující péči rodičů.

Daňovou slevu již bude možno využít při prokázání nákladů spojených s umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky za zdaňovací období roku 2014.

Základní slevu na poplatníka (ročně 24840 Kč) budou moci opět využít i osoby pobírající starobní důchod (viz § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP). Podle nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 31/13) mohou slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2014 uplatnit všichni pracující důchodci. Ústavní soud rozhodl o neústavnosti ustanovení slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců a ke dni 30. 7. 2014 předmětné ustanovení zákona zrušil a přiznal právo na slevu pro důchodce zpětně pro r. 2013. Základní sleva na dani se penzistům vrátí. Některým z nich se ale také začne danit důchod. Důchodci, kteří si v zaměstnání, podnikáním nebo pronájmem přivydělají ročně dohromady víc než 840 tisíc korun, budou muset ze své penze odvádět patnáctiprocentní daň z příjmů. Obnoví se tak pravidlo, které platilo do roku 2012.

Další změnou je rozšíření výdajových paušálů i na zemědělské podnikání

Další změnou je rozšíření výdajových paušálů i na zemědělské podnikání a podnikání na základě živnostenského zákona, pro které doposud žádná hranice vymezena nebyla. Tento strop už nyní platí pro třiceti- a čtyřicetiprocentní paušály, od roku 2015 bude podle plánů vlády zaveden také pro paušál ve výši šedesáti a osmdesáti procent respektive výdajové paušály 80 %, resp. 60 % zůstanou zachovány, ale maximální výše odpočtu paušálu bude limitována částkou 1 600 000 Kč, respektive 1 200 000 Kč (viz § 7 odst. 7 písm. a) a b) ZDP).

Osvobozeným příjmem budou u zaměstnanců pouze ty příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění, nikoliv částky určené k investování (viz § 6 odst. 9 písm. p) bod 3) ZDP). S tím souvisí i § 15 odst. 6 ZDP, kdy fyzické osoby nebudou mít možnost si odečíst částky, které byly zaplaceny na soukromé životní pojištění určené k investování.

Novela vrací zdanění před rok 2014, kdy se používala srážková daň do výše vyplacených honorářů 7000 Kč za měsíc bez možnosti si tuto daň započítat do vlastního daňového přiznání (což právě byla novinka roku 2014, kdy má poplatník právo požádat plátce o vystavení dokladu o vyplacených příjmech a sražené dani a to využít v rámci svého daňového přiznání, a ještě se zvýšila hranice do 10000 Kč). Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10000 Kč a bez následné možnosti započtení do daňového přiznání (viz § 7 odst. 6).

 
David Adamovič