Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva Čestné rady Komory veterinárních lékařů pro XXI. Sněm KVL

  Z činnosti komory – XXI. Sněm KVL ČR

…MVDr. Vojtěch Frkal, předseda KVL ČR

 

Čestná rada XXI. sněmu KVL ČR pracovala v následující složení:

Předseda – MVDr. Vojtěch Frkal
Místopředseda – MVDr. Michael Mazoch
Členové – (MVDr.) Zdeněk Andreas, Alois Frank, prof. Zdeněk Knotek, CSc., Dagmar Picmausová, Jana Piskovská, Štěpán Vencl, Marie Vokřálová

K datu 31. 3. 2012 čestná rada konala devět řádných zasedání a jedno zasedání mimořádné. V tomto období se konalo dvacet tři zasedání senátů. Senát v těchto případech rozhodl takto:

Ve 22 případech byl člen Komory shledán vinným a bylo mu uloženo disciplinární opatření. Z těchto 22 disciplinárně obviněných bylo shledáno vinnými 16 členů Komory pro pochybení při evidenci europasů. V dalších šesti případech byli členové Komory shledáni vinnými pro odborné pochybení při ošetřování pacientů. V jednom případě byl obviněný zproštěn žaloby. Dva návrhy žaloby předložené revizní komisí byly shledány jako neopodstatněné.

Z uvedené statistiky je zřejmé, že největší počet žalob byl řešen v souvislosti s evidencí europasů. Proto apeluji na kolegy, aby nevystavovali europasy, pokud si chovatel (množitel) při první vakcinaci a čipování nepřeje uvést své nacionále do pasu. Tím znemožňuje provedení zaregistrování europasu. V takovém případě je dostačující vystavení odpovídajícího očkovacího průkazu s uvedením nacionále chovatele, popisu zvířete a prvotní vakcinace.

Pouze tak se mohou členové Komory ubránit dnes i mezinárodním žalobám.

Ještě jedna statistická zajímavost. V období od minulého sněmu nebyla čestnou radou řešena žádná kauza z oblasti praxe velkých zvířat. Tato skutečnost odráží skutečný stav v této praxi. Poradenské firmy a někteří naši členové svou nenasytností přivádějí stále více kolegů z velké praxe do existenčních problémů.

Na závěr své zprávy přeji všem členům dobré vztahy s ostatními, hlavně se sousedícími kolegy, ale především stálé zdraví a rodinnou pohodu.

Za čestnou radu Komory veterinárních lékařů ČR

předseda MVDr. Vojtěch Frkal