Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva Čestné rady KVL ČR

Zpráva Čestné rady KVL ČR

Čestná rada pracovala od posledního sněmu 20. 10. 2007 v Přerově ve složení: MVDr. Zdeněk Andreas – předseda, MVDr. Vojtěch Frkal – místopředseda

Členové – MVDr. Augustin Blízek, prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., MVDr. Jiří Malášek, MVDr. Michael Mazoch, MVDr. Dagmar Picmausová, MVDr. Jana Piskovská, MVDr. Marie Vokřálová.

V červnu 2008 odstoupil MVDr. Jiří Malášek a na jeho místo byl podle pořadí ve výsledku voleb kooptován MVDr. Adolf Kacafírek.

Od svého prvního zasedání 1. 12. 2007 zasedala čestná rada sedmkrát, revizní komisí jí bylo předáno devět případů stížností.

Spektrum projednávaných stížností se oproti minulým obdobím výrazně nezměnilo, všechny podstatné písemné závěry jsou korigovány po právní stránce Mgr. Rexou, což zjednodušuje situaci zejména v případech, pokud spory pokračují občanskoprávně. S výsledky zasedání je možno se průběžně seznamovat na www.vetkom.cz.

MVDr. Zdeněk Andreas