Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva mediální komise

  Z ČINNOSTI KOMORY
Mediální komise (MK) v letošním roce pracovala ve složení: MVDr.: Jana Součková, Petr Matušina,Vladimír Kyllar a Vladimír Rejnek jako členové redakční rady (RR). MVDr. Ondřej Rychlík měl a má na starosti tvorbu webových stránek a elektronickou podobu Zvěrokruhu. MVDr.: Karel Daniel, Jan Bernardy a podle potřeby další (Raška, Matušina, Rychlík, Rejnek) působili ve skupině pro styk s veřejností. S celou MK spolupracovala PR agentura Ing. Stehna a Doležala.

RR měla v posledním roce a půl ztíženou pozici, protože pracovala bez redaktora a jeho práci musela zcela suplovat. To se díky kolegovi Matušinovi a kolegyni Součkové snad docela povedlo. Snaha RR byla, aby Zvěrokruh po obsahové i grafické stránce dosáhl určitého standardu a myslím, že i to se nám ve spolupráci s nakladatelem, firmou Profi Press, hlavně u grafického zpracování zdařilo. Pokud zjišťujete některé nedostatky, prosím o shovívavost, jsme redaktorští amatéři. Chtěli jsme, aby obsah Zvěrokruhu nebyl fádní, nezáživný, ale aby měl co kolegům říci. Je jasné, že každého zaujme něco jiného. Byli jsme a jsme vděčni za každý příspěvek či foto od vás. Je to jedna z možností, jak dát vědět o činnosti jednotlivých okresních sdružení (OS), že se scházejí, vzdělávají, sportují, baví se, že zkrátka OS žije. Totéž se nechá říci o jednotlivých zájmových skupinách, koničkářích, pejskařích, tenistech, volejbalistech, v poslední době golfistech.

Kromě příspěvků o činnosti představenstva se vám snažíme podat informace, o kterých si myslíme, že se mohou hodit pro výkon naší profese. Jsou to některé novely zákonů, daně od Ing. Elise, ale i soudničky od MVDr. Matušiny. Předpokládám, že vaši pozornost upoutává i kalendárium odborných akcí, vedené MVDr. Součkovou. Nebývá vždy jednoduché ho aktualizovat.

Rovněž si myslíme, že i seriál o historii nebo významných činech kolegů, ať již odborníků v oboru nebo umělců, má své opodstatnění.

Nemohu se nezmínit o poněkud bouřlivé době v posledních měsících. Kolegům z představenstva se nelíbí některé příspěvky (od Součkové, Mašína, Matušiny, Kyllara, Haase) pro jejich „neloajálnost a kritičnost“ k představenstvu. Mým úkolem jako předsedy RR není posuzovat loajálnost příspěvku, mým úkolem je posoudit, zda je článek publikovatelný, tedy neobsahuje vulgarismy, osobní urážky, lži, xenofobní nebo národnostní nesnášenlivost, a pak ho otisknout. Samozřejmě, musíme dát prostor k reakci i napadeným, byť se to někdy pro časovou tíseň těžce realizuje. Bohužel, představenstvo svým tajným hlasováním na zasedání na Slovensku zakázalo publikovat kritické články (od Haase a Kyllara) k regulérnosti návrhů kandidátů k nastávajícím volbám a volbám samým. S tímto rozhodnutím představenstva sice nemohu souhlasit, ale musím ho respektovat. Od minulého sněmu na Seči nám fungují nové webové stránky, které pod dohledem kolegy Rychlíka vytvořila firma Drosera v čele s Ing.Vorlem.

I přes řadu výhrad fungují a my se můžeme těšit, že některé připomínky od členské základny snad budou tvůrci respektovány a nedostatky odstraněny. Dobře víme, že nic není definitivní, že máme stále co zlepšovat. Cílem autorů je maximální návštěvnost nejen veterinářů, ale hlavně chovatelské veřejnosti, k čemuž má sloužit také poradna pro chovatele. Doufejme, že se autorům jejich záměr podaří dotáhnout do zdárného konce. Horší je to s elektronickou podobou Zvěrokruhu, ta značně pokulhává nebo spíš stále neexistuje. Je to tedy jeden z možných úkolů pro nové představenstvo.

Skupina pro styk s veřejností se schází vždy podle potřeby a přitom velmi úzce spolupracuje s PR agenturou, která má jako jeden z hlavních úkolů prezentaci KVL na veřejnosti. To se děje tiskovými konferencemi, které KVL 1x až 2 x ročně svolává, nebo zveřejňováním významných událostí v tisku, TV nebo rozhlase.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, zvláště však kolegyni Součkové a kolegovi Matušinovi, kteří se rozhodli na další období do představenstva již nekandidovat a bez nichž by Zvěrokruh nebyl to, co je.

 
MVDr. Vladimír Rejnek,
předseda MK KVL ČR