Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti čestné rady KVL ČR mezi sněmy v letech 2019-2020

Činnost ČR za uvedené období se opět zintenzivnila. Došlo k nárůstu práce, kdy bylo řešeno celkem 36 disciplinárních návrhů. V této době ČR přijala celkem 22 případů od revizní komise a 1 případ byl ČR vrácen odvolacím senátem představenstva.

ČR projednala 9 případů ve zkráceném řízení. 1 případ je řešen Krajským soudem v Brně. 2 veterinární lékaři se proti rozhodnutí ČR odvolali k odvolacímu senátu představenstva.

V uvedeném období ČR zasedala celkem 8x, ve složení (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová.

Vzhledem ke složitosti případů je činěn tlak na průběžné vzdělávání členů ČR v oblasti právního povědomí i v legislativní oblasti, zvláště pak v její aktualizaci.

Studium jednotlivých návrhů k zahájení disciplinárních řízení je stále časově náročnější, rovněž je četnější přítomnost právních zástupců disciplinárně obviněných veterinárních lékařů. ČR v tomto období byla nucena k řízení využít i Kriminalistického ústavu PČR – jako znaleckého ústavu, aby důkazní materiál vhodně podepřela pro své rozhodnutí. Toto samozřejmě významně zvyšuje finanční náročnost řízení.

Je třeba konstatovat, že máme velkou výhodu v tom, že stát přenesl pravomoc při rozhodování v odborných záležitostech na disciplinární orgány Komory a tyto neřeší obecné soudy. Toto je například jedna z nejdůležitějších činností Komory. Buďme rádi, že existuje a že v profesních záležitostech rozhodují odborníci, kolegové.

Je nutné rovněž pozitivně hodnotit fakt, že ve sledovaném období opět došlo ke zvaní zástupce ČR na jednání představenstva. Dále se zástupci ČR účastní vybraných částí zasedání revizní komise, příležitostně pak např. komise rozpočtové a legislativní.

Dovolte mi, abych členům ČR poděkoval za jejich práci. Rád bych apeloval i na mladé kolegy z řad veterinární veřejnosti, aby kandidovali do disciplinárních orgánů Komory a uplatnili v nich i své názory.

V Olomouci dne 16. 9. 2020

MVDr. Michael Mazoch, LL.M.

 Předseda čestné rady KVL ČR